Jørgen Hansen ID: 1689
 
Noter

Præst i Ballum, Notmark og Egen. Biskop over Als og Ærø til tyskerne nedlage bispeembeddet. Skrev den første artikel i Dannevirke.

i 1848 medlem af den kommision der under våbentilstanden skulle styre hertugdømmerne i kongens navn. Medlem af fællessynoden.

Tildelt Ridder af Dannebrog og div. andre ordner.

Sakset fra www.sodemann.dk

Allerede før 1848 var han kommet i politisk modsætningsforhold til Hertugen af Augustenborg. Da han selv var af alsisk bondeslægt og sympatiserede med de alsiske bønder, støttede han dem på forskellig måde i deres opposition til hertugen. Straks efter oprørets udbrud i marts 1848 og efter herugens flugt blev der til forsvar af øen oprettet en folkevæbning på Als. Als var nemlig ikke blevet besat af de tyske tropper, og blev det heller ikke mere under hele treårskrigen 1848-50.

Desuden blev der på Als dannet et folkeråd, for hvilket han blev formand. Folkerådet fik imidlertid aldrig nogen rigtig betydning, og han udtrådte snart af det for at indtræde i en bestyrelsescomission, der var udnævnt af den danske regering, og som fra sep.1848 til nov.1849 forvaltede Als og Ærøs verdslige anliggender. Han havde derfor i dette tidsrum den kirkelige og tildels den civile bestyrelse af øerne i sin hånd.

Efter at han i 1864 var blevet afsat af preusserne som biskop, vedblev han til sin død i 1889 at være sognepræst i Egen (Igen). Han var selv præst under 7 konger, nemlig 4 danske og 3 preussiske.
Han var medlem af fællessynoden.

Bliver nævnt i "Bogen om Als", Danskerens Forlag, Aabenraa,1956,S.353 samt model for den alsiske biskop i Herman Bangs roman, Tine

Theologisk candidat i Kbh 1823,
1825 huslærer hos dynastiet Schwensen i Hørup Præstegård, hvorfra han da også hentede sin kone.
1827 sognepræst i Ballum og
1830-46 i Notmark (se kopi af FT1845 ved hustru).
Sognepræst i Egen 1845-1848.
Biskop 1848 i Als-Ærø stift til tyskerne nedlagde bisbeembedet i 1864.
Sognepræst i Egen 1864-1889

J.H. i bispeornat er malet som to separate portrætter af Julius Paulsen d.yngre. De blev malet i to udgaver. Sandsynligvis er de disse der findes på det Kongelige Biblioteks Portrætregistrant sammen med et billede af Anna Margrethe Schwensen

Erik Sodemann ejer malerier af bispen og bispinden, derudover hænger bispen i Egen kirke og bispinden er i familien Walthers eje.

Se endv. "Biskop Jørgen Hansens Optegnelser om sit Liv" særtryk af "Sønderjyske Aarbøger" 1904, Aabenraa, (p.t. hos Erik). Blev i 1848 Ridder, 1852 Dannebrogsmand, 1860 Kommandørkorset og i 1877 fik han den preussiske kroneorden af 2.kl. (50 års præstejubilæum). Han skrev en bog "Om Menneskeslægtens Religionsformer" 1877, som vist skal være meget vanskelig at læse.

Se endv. "Biskop Jørgen Hansens selvbiografi" fremstillet af Signe Bruhn Thomsen f. Müller okt.1991 samt Højskolebladet nr. 19 og 20, 1892: "Af en sønderjysk Bondeslægts Saga". Heri står blandt andet om Jørgen Hansen:

"Han var biskop under to konger og præst under 7, 4 danske og 3 prøjsiske, men som under alle omskiftelser al blev sig selv lig, lånte sig ikke frem på andres meninger og veg ikke fra det, der for ham var sandhed og ret, for at føje uretfærdige magthavere eller for at tækkes venner. Dansk var han, og dansk var han sikkert blevet, om han så i 1000 år havde skullet leve under fremmed herredømme, skønt han ingenlunde var blind for vort folks og magthaveres skrøbeligheder. Han var en af Kong Frederik (VII.) bedste tillidsmænd, og han skjønnede på denne konges tillid, talte få dage før sin død med stor kjærlighed om kong Frederik og gav "en mangelfuld opdragelse" skyld for meget af det. han savnede hos ham."

Ved guldbrylluppet i 1878 forærede børn og børnebørn parret et samstillet portæt af næsten alle familiemedlemmerne og de kirker og sogne, han havde fungeret i. Personnavnene er indgraveret i egetræsrammen. Originalen har befundet sig hos Johanne Frederiksen f. Walther (#1979), men blev senere videregivet til en nevø. Det er aftalt, at familien vil skænke det til Sønderborg Slot, når ingen mere har plads til det.

Biskop Jørgen Hansen bev under alle omskiftelser altid sig selv lig, lånte sig ikke frem på andres meninger og veg ikke fra det, der for ham var sandhed og ret, for at føje uretfærdige magthavere eller for at tækkes venner. Dansk var han sikkert bleven, om han så i 100 år skulle leve under fremmed herredømme, skønt han ingenlunde var blind for vort folks og vore magthaveres skrøbeligheder. Han var en af kong Frederik 7des bedste tillidsmænd, og han skønnede på denne konges tillid, og talte få dage før sin død med stor kærlighed om kong Frederik og gav en mangelfuld opdragelse skyld for meget af det han savnede hos ham.

Han var en afgjort modstander af de nationalliberale, den sønderjyske bondes karakterfasthed var fremtrædende hos ham. De ny magthavere bejlede til hans gunst, men han var dansk af sindelag og det blev usvækket til hans død. Han var en betydelig prædikant, noget rationalistisk farvet med udpræget interesse for skole og fattigvæsen (Salmonsen).

Den Store Danske Encyklopædi:

Hansen, Jørgen, 1802-1889, dansk teolog, biskop. Han blev af hertugen af Augustenborg i 1830 kaldet til præst i Notmark på Als, men kom i et modsætningsforhold til ham og blev i 1845 præst i Egen; under Treårskrigen 1848-50 stillede han sig på den danske Helstats side imod hertugen og forblev dansksindet til sin død.

I 1848 udnævntes han til dansk biskop over Als-Ærø Stift (oprettet 1819), en stilling, han beklædte til 1864, da stiftet blev nedlagt; han virkede herefter som præst i Egen under preussisk styre til sin død.

Folketællinger:
Egen 1864: GUDERUP 268 personer bolig, fam,
præstegd, 1,
personer, alder, ægtestand, fødselsår, fødested, sogn, familie og borglige stand, stand Jørgen Hansen, 62, Gift, 12.02.1802, Tandslet, Tandslet, præst, Biskop Anna Magrethe, 62, Gift, 25.11.1802, Hørup, Hørup, kone Anne Katrine Sophie Hansen, 31, Ugift, 03.04.1832, Notmark, Notmark, barn Stephan Claudius Hansen, 22, Ugift, 22.05.1841 Notmark, Notmark, barn Anna Margrethe Hansen, 19, Ugift, 09.12.1844 Notmark, Notmark, barn Katharina Hansen, 18, Ugift, 30.09.1846, Guderup, Egen, barn Ernst Ernstsen, 32, Ugift, 31.08.1832, Notmark, Notmark, tjenestekarl Hans Moos, 27, Ugift, 14.01.1837 Elstrup, Egen sogn, tjenestekarl Jens Møller, 17, Ugift, 31.08.1837 Elstrup, Egen sogn, tjenestekarl Kirstine Marie Lorenzen, 37, Ugift, 04.01,1827, Notmarkskov, Notmark, tjenestepige Maria Jørgensen, 26, Ugift, 19.10.1838, Guderup, Egen, tjenestepige Louise Christine Jørgensen, 21, Ugift, 1843, Egen, tjenestepige Margaretha Albrechten, 26, Ugift, 12.07.1838, Sønderborg, Sønderborg, tjenestepige Christian Knudsen, 36, Ugift, 17.04.1828, Ketting, Ketting, Kappelan

Egen 1860: Guderup Præstegaard 1
Jørgen Hansen G 12.02 1802 58 Tandslet husfader biskop over Als og Ærø 2 Anna Margrethe Schwensen G 25.11 1802 58 Hørup husmoder hans kone 3 Lucia Hansen U 30.07 1835 25 Notmark datter 4 Helena Hansen U 12.09 1837 23 Notmark datter 5 Sopfia Hansen U 29.11 1842 18 Notmark datter 7 6 Cathinca Hansen U 30.09 1846 14 Guderup datter 7 Ellen Marie Schmidt U 1839 21 Christiania lærerinde 8 Carl August Petersen U 04.01 1830 30 Bro tjenestekarl 9 Christen Jepsen U 08.11 1837 23 Tandslet tjenestekarl 10 Johan Jørgen Schmidt U 18.09 1796 64 Guderup tjenestekarl 11 Lauritz Pedersen U 04.09 1844 16 Dyndved tjenestekarl 12 Anna Maria Hansen Bonde FK 15.12 1820 39 Helved tjenestepige fraskildt 13 Mette Maria Clausen U 18.09 1830 30 Dyndved tjenestepige 14 Laura Albertine Stage U 09.09 1838 22 Ærøskøbing tjenestepige 15 Anne Marie Jepsen U 24.03 1837 23 Ormstoft tjenestepige

Billeder
Biskop Jørgen Hansen

Fundet på det Kongelige biblioteks portrætregistrant, muligvis malet af Julius Paulsen d.yngre.
Biskop Jørgen Hansen

Fundet på det Kongelige biblioteks portrætregistrant, muligvis malet af Julius Paulsen d.yngre.
Jørgen Hansen, Maleri fra Egen Kirke.

I billederammen står at billedet er skænket Egen menighed af Jørgen Hansens børn.
 
Registeringer Familieoversigt
 
Kilde:Bog: Breve fra Krigsåret
Født: 12 feb 1802 Tandslet, Tandslet Sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt
Kilde; WEB: Sodemann slægten
Døbt: 14 feb 1802 Tandslet Kirke
Kilde; WEB: Sodemann slægten
Eksamen: 1823 Theologisk candidat
København
Stilling: 1825 Huslærer
Hørup Præstegård, Hørup Sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt
Gift: 13 apr 1828 Anna M Schwensen
1802 - 1884

Hørup Kirke
Stilling: 1830 Præst
Notmark, Notmark Sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt
Folketælling: 1845 43 år, Gift, Prediger
Notmark, Notmark Sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt
Stilling: 1846 Præst
Egen Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Stilling: 1848 Biskop
Als-Ærø stift
Folketælling: 1860 Folketællinger i afskrift på hjemmeside.
58 år, Gift, husfader, biskop over Als og Ærø
Guderup, Egen Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Kilde; WEB: www.alsnissen.dk
Folketælling: 1864 Folketællinger i afskrift på hjemmeside.
62 år, gift, Præst, Biskop
Guderup, Egen Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Kilde; WEB: www.alsnissen.dk
Stilling: 1864 Præst
Egen Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Død: 16 aug 1889 87 År
Guderup, Egen Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Kilde; WEB: Sodemann slægten
Begravet: 23 aug 1889 Egen Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Kilde; WEB: Sodemann slægten
     
       
Noter

Præst i Ballum, Notmark og Egen. Biskop over Als og Ærø til tyskerne nedlage bispeembeddet. Skrev den første artikel i Dannevirke.

i 1848 medlem af den kommision der under våbentilstanden skulle styre hertugdømmerne i kongens navn. Medlem af fællessynoden.

Tildelt Ridder af Dannebrog og div. andre ordner.

Sakset fra www.sodemann.dk

Allerede før 1848 var han kommet i politisk modsætningsforhold til Hertugen af Augustenborg. Da han selv var af alsisk bondeslægt og sympatiserede med de alsiske bønder, støttede han dem på forskellig måde i deres opposition til hertugen. Straks efter oprørets udbrud i marts 1848 og efter herugens flugt blev der til forsvar af øen oprettet en folkevæbning på Als. Als var nemlig ikke blevet besat af de tyske tropper, og blev det heller ikke mere under hele treårskrigen 1848-50.

Desuden blev der på Als dannet et folkeråd, for hvilket han blev formand. Folkerådet fik imidlertid aldrig nogen rigtig betydning, og han udtrådte snart af det for at indtræde i en bestyrelsescomission, der var udnævnt af den danske regering, og som fra sep.1848 til nov.1849 forvaltede Als og Ærøs verdslige anliggender. Han havde derfor i dette tidsrum den kirkelige og tildels den civile bestyrelse af øerne i sin hånd.

Efter at han i 1864 var blevet afsat af preusserne som biskop, vedblev han til sin død i 1889 at være sognepræst i Egen (Igen). Han var selv præst under 7 konger, nemlig 4 danske og 3 preussiske.
Han var medlem af fællessynoden.

Bliver nævnt i "Bogen om Als", Danskerens Forlag, Aabenraa,1956,S.353 samt model for den alsiske biskop i Herman Bangs roman, Tine

Theologisk candidat i Kbh 1823,
1825 huslærer hos dynastiet Schwensen i Hørup Præstegård, hvorfra han da også hentede sin kone.
1827 sognepræst i Ballum og
1830-46 i Notmark (se kopi af FT1845 ved hustru).
Sognepræst i Egen 1845-1848.
Biskop 1848 i Als-Ærø stift til tyskerne nedlagde bisbeembedet i 1864.
Sognepræst i Egen 1864-1889

J.H. i bispeornat er malet som to separate portrætter af Julius Paulsen d.yngre. De blev malet i to udgaver. Sandsynligvis er de disse der findes på det Kongelige Biblioteks Portrætregistrant sammen med et billede af Anna Margrethe Schwensen

Erik Sodemann ejer malerier af bispen og bispinden, derudover hænger bispen i Egen kirke og bispinden er i familien Walthers eje.

Se endv. "Biskop Jørgen Hansens Optegnelser om sit Liv" særtryk af "Sønderjyske Aarbøger" 1904, Aabenraa, (p.t. hos Erik). Blev i 1848 Ridder, 1852 Dannebrogsmand, 1860 Kommandørkorset og i 1877 fik han den preussiske kroneorden af 2.kl. (50 års præstejubilæum). Han skrev en bog "Om Menneskeslægtens Religionsformer" 1877, som vist skal være meget vanskelig at læse.

Se endv. "Biskop Jørgen Hansens selvbiografi" fremstillet af Signe Bruhn Thomsen f. Müller okt.1991 samt Højskolebladet nr. 19 og 20, 1892: "Af en sønderjysk Bondeslægts Saga". Heri står blandt andet om Jørgen Hansen:

"Han var biskop under to konger og præst under 7, 4 danske og 3 prøjsiske, men som under alle omskiftelser al blev sig selv lig, lånte sig ikke frem på andres meninger og veg ikke fra det, der for ham var sandhed og ret, for at føje uretfærdige magthavere eller for at tækkes venner. Dansk var han, og dansk var han sikkert blevet, om han så i 1000 år havde skullet leve under fremmed herredømme, skønt han ingenlunde var blind for vort folks og magthaveres skrøbeligheder. Han var en af Kong Frederik (VII.) bedste tillidsmænd, og han skjønnede på denne konges tillid, talte få dage før sin død med stor kjærlighed om kong Frederik og gav "en mangelfuld opdragelse" skyld for meget af det. han savnede hos ham."

Ved guldbrylluppet i 1878 forærede børn og børnebørn parret et samstillet portæt af næsten alle familiemedlemmerne og de kirker og sogne, han havde fungeret i. Personnavnene er indgraveret i egetræsrammen. Originalen har befundet sig hos Johanne Frederiksen f. Walther (#1979), men blev senere videregivet til en nevø. Det er aftalt, at familien vil skænke det til Sønderborg Slot, når ingen mere har plads til det.

Biskop Jørgen Hansen bev under alle omskiftelser altid sig selv lig, lånte sig ikke frem på andres meninger og veg ikke fra det, der for ham var sandhed og ret, for at føje uretfærdige magthavere eller for at tækkes venner. Dansk var han sikkert bleven, om han så i 100 år skulle leve under fremmed herredømme, skønt han ingenlunde var blind for vort folks og vore magthaveres skrøbeligheder. Han var en af kong Frederik 7des bedste tillidsmænd, og han skønnede på denne konges tillid, og talte få dage før sin død med stor kærlighed om kong Frederik og gav en mangelfuld opdragelse skyld for meget af det han savnede hos ham.

Han var en afgjort modstander af de nationalliberale, den sønderjyske bondes karakterfasthed var fremtrædende hos ham. De ny magthavere bejlede til hans gunst, men han var dansk af sindelag og det blev usvækket til hans død. Han var en betydelig prædikant, noget rationalistisk farvet med udpræget interesse for skole og fattigvæsen (Salmonsen).

Den Store Danske Encyklopædi:

Hansen, Jørgen, 1802-1889, dansk teolog, biskop. Han blev af hertugen af Augustenborg i 1830 kaldet til præst i Notmark på Als, men kom i et modsætningsforhold til ham og blev i 1845 præst i Egen; under Treårskrigen 1848-50 stillede han sig på den danske Helstats side imod hertugen og forblev dansksindet til sin død.

I 1848 udnævntes han til dansk biskop over Als-Ærø Stift (oprettet 1819), en stilling, han beklædte til 1864, da stiftet blev nedlagt; han virkede herefter som præst i Egen under preussisk styre til sin død.

Folketællinger:
Egen 1864: GUDERUP 268 personer bolig, fam,
præstegd, 1,
personer, alder, ægtestand, fødselsår, fødested, sogn, familie og borglige stand, stand Jørgen Hansen, 62, Gift, 12.02.1802, Tandslet, Tandslet, præst, Biskop Anna Magrethe, 62, Gift, 25.11.1802, Hørup, Hørup, kone Anne Katrine Sophie Hansen, 31, Ugift, 03.04.1832, Notmark, Notmark, barn Stephan Claudius Hansen, 22, Ugift, 22.05.1841 Notmark, Notmark, barn Anna Margrethe Hansen, 19, Ugift, 09.12.1844 Notmark, Notmark, barn Katharina Hansen, 18, Ugift, 30.09.1846, Guderup, Egen, barn Ernst Ernstsen, 32, Ugift, 31.08.1832, Notmark, Notmark, tjenestekarl Hans Moos, 27, Ugift, 14.01.1837 Elstrup, Egen sogn, tjenestekarl Jens Møller, 17, Ugift, 31.08.1837 Elstrup, Egen sogn, tjenestekarl Kirstine Marie Lorenzen, 37, Ugift, 04.01,1827, Notmarkskov, Notmark, tjenestepige Maria Jørgensen, 26, Ugift, 19.10.1838, Guderup, Egen, tjenestepige Louise Christine Jørgensen, 21, Ugift, 1843, Egen, tjenestepige Margaretha Albrechten, 26, Ugift, 12.07.1838, Sønderborg, Sønderborg, tjenestepige Christian Knudsen, 36, Ugift, 17.04.1828, Ketting, Ketting, Kappelan

Egen 1860: Guderup Præstegaard 1
Jørgen Hansen G 12.02 1802 58 Tandslet husfader biskop over Als og Ærø 2 Anna Margrethe Schwensen G 25.11 1802 58 Hørup husmoder hans kone 3 Lucia Hansen U 30.07 1835 25 Notmark datter 4 Helena Hansen U 12.09 1837 23 Notmark datter 5 Sopfia Hansen U 29.11 1842 18 Notmark datter 7 6 Cathinca Hansen U 30.09 1846 14 Guderup datter 7 Ellen Marie Schmidt U 1839 21 Christiania lærerinde 8 Carl August Petersen U 04.01 1830 30 Bro tjenestekarl 9 Christen Jepsen U 08.11 1837 23 Tandslet tjenestekarl 10 Johan Jørgen Schmidt U 18.09 1796 64 Guderup tjenestekarl 11 Lauritz Pedersen U 04.09 1844 16 Dyndved tjenestekarl 12 Anna Maria Hansen Bonde FK 15.12 1820 39 Helved tjenestepige fraskildt 13 Mette Maria Clausen U 18.09 1830 30 Dyndved tjenestepige 14 Laura Albertine Stage U 09.09 1838 22 Ærøskøbing tjenestepige 15 Anne Marie Jepsen U 24.03 1837 23 Ormstoft tjenestepige

Billeder
Biskop Jørgen Hansen

Fundet på det Kongelige biblioteks portrætregistrant, muligvis malet af Julius Paulsen d.yngre.
Biskop Jørgen Hansen

Fundet på det Kongelige biblioteks portrætregistrant, muligvis malet af Julius Paulsen d.yngre.
Jørgen Hansen, Maleri fra Egen Kirke.

I billederammen står at billedet er skænket Egen menighed af Jørgen Hansens børn.
 
 
Kilde:Bog: Breve fra Krigsåret
Født: 12 feb 1802 Tandslet, Tandslet Sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt
Kilde; WEB: Sodemann slægten
Døbt: 14 feb 1802 Tandslet Kirke
Kilde; WEB: Sodemann slægten
Eksamen: 1823 Theologisk candidat
København
Stilling: 1825 Huslærer
Hørup Præstegård, Hørup Sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt
Gift: 13 apr 1828 Anna M Schwensen
1802 - 1884

Hørup Kirke
Stilling: 1830 Præst
Notmark, Notmark Sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt
Folketælling: 1845 43 år, Gift, Prediger
Notmark, Notmark Sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt
Stilling: 1846 Præst
Egen Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Stilling: 1848 Biskop
Als-Ærø stift
Folketælling: 1860 Folketællinger i afskrift på hjemmeside.
58 år, Gift, husfader, biskop over Als og Ærø
Guderup, Egen Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Kilde; WEB: www.alsnissen.dk
Folketælling: 1864 Folketællinger i afskrift på hjemmeside.
62 år, gift, Præst, Biskop
Guderup, Egen Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Kilde; WEB: www.alsnissen.dk
Stilling: 1864 Præst
Egen Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Død: 16 aug 1889 87 År
Guderup, Egen Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Kilde; WEB: Sodemann slægten
Begravet: 23 aug 1889 Egen Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Kilde; WEB: Sodemann slægten