Jørgen Eriksen Petersen ID: 59
 
Noter

JEP overtager slægtsgården efter Erik Petersen Brandt.

Han beskrives i familien som en skrap herre der ikke brød sig om kort spil og lignende. Han hjalp bl.a. barnebarnet Anne Elenora Eriksen (f. 1882) med lektierne; Hun skulle stå op og læse eller skrive mellem hans ben - og lavede hun fejl smækkede han hende med skaftet på sin lommekniv i nakken. En enkelt gang slog han så hårdt, at "krumkammen" - hendes hårspænde - gik i stykker af det.

- - - - -
Købe- og overladelseskontrakt
Oprettet mellem boelsmand Jørgen Eriksen Petersen i Oksbøl som overlader til hans ældste søn Erik Eriksen som modtager.

§1.
Jeg undertegnede Jørgen Eriksen Petersen overdrager hermed den mig ifølge overdragelseskontrakt af 30. november 1847 mig tilhørende i Oksbøl beliggende boel med samtlige til boelet hørende bygninger og landerier, navnlig også det til boelet hørende andel i Bund sø 8/77 part opført ved den stedfundne opmåling og deling under parcelle nr. 4, 5, 6 og 7 tilligemed den dertil hørende i fællesskab ejede andel ved Brandsbøl, samt med mit med boelet forbundne på boelsgrunden beliggende 4-fags beboelseshus, forhen opført i brandkataloget under nr. 49 nu under nr. 27, endelig med alle til den hele grundbesiddelse hørende mur og som faste dele, samt med alle på den hvilende friheder og rettigheder, men også med laster og besværligheder, til min ældste søn Erik Eriksen til hans sande og frie ejendom.

§2.
(udeladt)

§3.
Overtageren er forpligtet for sig og sine besiddelsesefterfølgere, overladeren Jørgen Eriksen Petersen og hans ægtehustru Kirstine Eriksen, født Mathiesen, så længe en af dem er i levende live at yde efterstående aftægt.

A.
Som bolig bliver dem det indrettede aftægtshus tildelt med fri benyttelses af den ved aftægtet beliggende trælade. Vedligeholdelsen af aftægtsboligen såvel som træladen indvendig såvel som udvendig påhviler boelsbesidderen.

B.
Som have bliver den sydlig for aftægtsboligen beliggende aftægtshave dem tildelt samtidig med den frie benyttelse af en ”Mink lander” (1) af den til boelet hørende søpart i Bundsø, nemlig den ved delingen under nr. 4 opførte i det nordvestlige hjørne af søparten beliggende parcelle, stor ca. 1 ha.

C.
Årligt at levere:
a. 2½ tønde rug
b. 1 tønde hvede
c. 3 tønder byg
d. 200 pund boghvedegryn
e. 1 skæppe kogeærter

3. 3 tønder kartofler
4. det nødvendige øl
5. 70 pund smør, nemlig i begyndelsen af juli 20 pund, i september 20 pund og i månederne december, januar, februar og marts ugenligt 2 pund tilsammen 30 pund.
6. Et fedt svin på 230 pund levende vægt at levere i efteråret.
7. 160 pund oksekød til røgning
8. 2 læs aske- og bøgeklov, 3000 pund kul, halvt nøddekul og husholdningskul.

D.
Ugentlig at levere fra 1. marts til den 1. oktober 3 kander, og fra 1. oktober til den 1. marts 2 kander friskmalket mælk (i mejeri kander). Mælken, som aftægtsfolkene ikke kan bruge, har overtageren at levere til andelsmejeriet i Broballe.

E.
(udeladt).

F.
Aftægtsfolkene har fri brødbagning, såvel som fri ”kortdarre” når sådant foretages på boelet, og yderligere fri møllekørsel.

G.
Aftægtsfolkene har fri vask, når der vaskes på boelet, fri befordring med heste og vogn til enhver tid samt fri opvartning og christelig pleje i alder og sygdomstilfælde, også skal de have leveret det fornødne gulvsand.

Til bekræftelse af dette er denne overladelseskontrakt af kontrahenterne egenhændigt underskrevet.

Således sket i den kongelige amtsret i Nordborg
Den 28 februar 1879
Undertegnet Jørgen Eriksen Petersen, Erik Eriksen

Af de kontrahenterne forestående herselv udfærdiget kontrakt efter sket forelæsening egenhændigt har underskrevet dette, bliver herved amtsligt bevidnet.
Nordborg den. 4 marts 1879
Kongelig Amtsret
Sign. Hartig.

.oOo.

Konfirmation:
Opslag 059, kirkeboeger\Aa095\A\006\K02-30-A.tif; År 1828
nr 1.
Navn: Jørgen Erik Petersen
Forældre: Bols. Erik Petersen og hustru i Oxb.
Født: 2 jul 1813
Opførsel: Meget gode kundskaber, ??? i opførsel.
Vaccination: 2 aug 1821.
Jfr. fe? 223, II

Vielse:
Opslag 131, kirkeboeger\Aa095\A\007\K05-13-A.tif; År 1847,
Nr. 4
Gom: Ungkarl Jørgen Eriksen Petersen, en søn af landmand Erik Petersen i Oxbøll, 34 Aar gl.
Brud: Pige Anne Elenore Ottesen, datter af afg. landmand Jørgen Ottesen i Brandsbølle, 30 Aar gl.
Forlovere: Landmanden Otte Ottesen i Brandsbølle, og Christen Bonde i ??? ??? Mølle i Augustenborg?
Vielse: 1 juli
Sted: i kirken

Billeder
Gården i Oksbøl, Søndergade 20

Jørgen overtager gården efter sine forældre - 3 generation på gården.
 
Registeringer Familieoversigt
 
Kilde:Slægtstavle for familien Eriksen
Født: 2 jul 1813 Oksbøl, Oksbøl Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Kilde; WEB: Arkivalier Online
Døbt: 3 jul 1813 Oksbøl Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Døbt: 15 aug 1813 Oksbøl Kirke, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Hændelse: 2 aug 1821 Opslag 059, kirkeboeger\Aa095\A\006\K02-30-A.tif
Vaccination
Kilde; WEB: Arkivalier Online
Konfirmeret: 13 apr 1828 Opslag 059, kirkeboeger\Aa095\A\006\K02-30-A.tif
Oksbøl, Oksbøl Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Kilde; WEB: Arkivalier Online
Folketælling: 1845 32 år, Ugift, ihre Kinder
Oksbøl, Oksbøl Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Gift: 1 jul 1847 Anne E Otzen
1817 - 1865
(4 børn)
Opslag 131, kirkeboeger\Aa095\A\007\K05-13-A.tif; År 1847,
Oksbøl Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Kilde; WEB: Arkivalier Online
Gift: 8 sep 1865 Anne K Mathiesen
1812 - 1896

Oksbøl, Oksbøl Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Kilde; WEB: Arkivalier Online
Død: 4 jul 1891 78 År
Note ved hustrus død.
Oksbøl, Oksbøl Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Kilde; WEB: Arkivalier Online
     
       
Noter

JEP overtager slægtsgården efter Erik Petersen Brandt.

Han beskrives i familien som en skrap herre der ikke brød sig om kort spil og lignende. Han hjalp bl.a. barnebarnet Anne Elenora Eriksen (f. 1882) med lektierne; Hun skulle stå op og læse eller skrive mellem hans ben - og lavede hun fejl smækkede han hende med skaftet på sin lommekniv i nakken. En enkelt gang slog han så hårdt, at "krumkammen" - hendes hårspænde - gik i stykker af det.

- - - - -
Købe- og overladelseskontrakt
Oprettet mellem boelsmand Jørgen Eriksen Petersen i Oksbøl som overlader til hans ældste søn Erik Eriksen som modtager.

§1.
Jeg undertegnede Jørgen Eriksen Petersen overdrager hermed den mig ifølge overdragelseskontrakt af 30. november 1847 mig tilhørende i Oksbøl beliggende boel med samtlige til boelet hørende bygninger og landerier, navnlig også det til boelet hørende andel i Bund sø 8/77 part opført ved den stedfundne opmåling og deling under parcelle nr. 4, 5, 6 og 7 tilligemed den dertil hørende i fællesskab ejede andel ved Brandsbøl, samt med mit med boelet forbundne på boelsgrunden beliggende 4-fags beboelseshus, forhen opført i brandkataloget under nr. 49 nu under nr. 27, endelig med alle til den hele grundbesiddelse hørende mur og som faste dele, samt med alle på den hvilende friheder og rettigheder, men også med laster og besværligheder, til min ældste søn Erik Eriksen til hans sande og frie ejendom.

§2.
(udeladt)

§3.
Overtageren er forpligtet for sig og sine besiddelsesefterfølgere, overladeren Jørgen Eriksen Petersen og hans ægtehustru Kirstine Eriksen, født Mathiesen, så længe en af dem er i levende live at yde efterstående aftægt.

A.
Som bolig bliver dem det indrettede aftægtshus tildelt med fri benyttelses af den ved aftægtet beliggende trælade. Vedligeholdelsen af aftægtsboligen såvel som træladen indvendig såvel som udvendig påhviler boelsbesidderen.

B.
Som have bliver den sydlig for aftægtsboligen beliggende aftægtshave dem tildelt samtidig med den frie benyttelse af en ”Mink lander” (1) af den til boelet hørende søpart i Bundsø, nemlig den ved delingen under nr. 4 opførte i det nordvestlige hjørne af søparten beliggende parcelle, stor ca. 1 ha.

C.
Årligt at levere:
a. 2½ tønde rug
b. 1 tønde hvede
c. 3 tønder byg
d. 200 pund boghvedegryn
e. 1 skæppe kogeærter

3. 3 tønder kartofler
4. det nødvendige øl
5. 70 pund smør, nemlig i begyndelsen af juli 20 pund, i september 20 pund og i månederne december, januar, februar og marts ugenligt 2 pund tilsammen 30 pund.
6. Et fedt svin på 230 pund levende vægt at levere i efteråret.
7. 160 pund oksekød til røgning
8. 2 læs aske- og bøgeklov, 3000 pund kul, halvt nøddekul og husholdningskul.

D.
Ugentlig at levere fra 1. marts til den 1. oktober 3 kander, og fra 1. oktober til den 1. marts 2 kander friskmalket mælk (i mejeri kander). Mælken, som aftægtsfolkene ikke kan bruge, har overtageren at levere til andelsmejeriet i Broballe.

E.
(udeladt).

F.
Aftægtsfolkene har fri brødbagning, såvel som fri ”kortdarre” når sådant foretages på boelet, og yderligere fri møllekørsel.

G.
Aftægtsfolkene har fri vask, når der vaskes på boelet, fri befordring med heste og vogn til enhver tid samt fri opvartning og christelig pleje i alder og sygdomstilfælde, også skal de have leveret det fornødne gulvsand.

Til bekræftelse af dette er denne overladelseskontrakt af kontrahenterne egenhændigt underskrevet.

Således sket i den kongelige amtsret i Nordborg
Den 28 februar 1879
Undertegnet Jørgen Eriksen Petersen, Erik Eriksen

Af de kontrahenterne forestående herselv udfærdiget kontrakt efter sket forelæsening egenhændigt har underskrevet dette, bliver herved amtsligt bevidnet.
Nordborg den. 4 marts 1879
Kongelig Amtsret
Sign. Hartig.

.oOo.

Konfirmation:
Opslag 059, kirkeboeger\Aa095\A\006\K02-30-A.tif; År 1828
nr 1.
Navn: Jørgen Erik Petersen
Forældre: Bols. Erik Petersen og hustru i Oxb.
Født: 2 jul 1813
Opførsel: Meget gode kundskaber, ??? i opførsel.
Vaccination: 2 aug 1821.
Jfr. fe? 223, II

Vielse:
Opslag 131, kirkeboeger\Aa095\A\007\K05-13-A.tif; År 1847,
Nr. 4
Gom: Ungkarl Jørgen Eriksen Petersen, en søn af landmand Erik Petersen i Oxbøll, 34 Aar gl.
Brud: Pige Anne Elenore Ottesen, datter af afg. landmand Jørgen Ottesen i Brandsbølle, 30 Aar gl.
Forlovere: Landmanden Otte Ottesen i Brandsbølle, og Christen Bonde i ??? ??? Mølle i Augustenborg?
Vielse: 1 juli
Sted: i kirken

Billeder
Gården i Oksbøl, Søndergade 20

Jørgen overtager gården efter sine forældre - 3 generation på gården.
 
 
Kilde:Slægtstavle for familien Eriksen
Født: 2 jul 1813 Oksbøl, Oksbøl Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Kilde; WEB: Arkivalier Online
Døbt: 3 jul 1813 Oksbøl Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Døbt: 15 aug 1813 Oksbøl Kirke, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Hændelse: 2 aug 1821 Opslag 059, kirkeboeger\Aa095\A\006\K02-30-A.tif
Vaccination
Kilde; WEB: Arkivalier Online
Konfirmeret: 13 apr 1828 Opslag 059, kirkeboeger\Aa095\A\006\K02-30-A.tif
Oksbøl, Oksbøl Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Kilde; WEB: Arkivalier Online
Folketælling: 1845 32 år, Ugift, ihre Kinder
Oksbøl, Oksbøl Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Gift: 1 jul 1847 Anne E Otzen
1817 - 1865
(4 børn)
Opslag 131, kirkeboeger\Aa095\A\007\K05-13-A.tif; År 1847,
Oksbøl Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Kilde; WEB: Arkivalier Online
Gift: 8 sep 1865 Anne K Mathiesen
1812 - 1896

Oksbøl, Oksbøl Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Kilde; WEB: Arkivalier Online
Død: 4 jul 1891 78 År
Note ved hustrus død.
Oksbøl, Oksbøl Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt
Kilde; WEB: Arkivalier Online