Kildeoversigt
Titel:WEB: Bornholmske familier
Forfatter:Bjarne A. Kofoed
Publiceret:http://www.bornholm-stamtavle.dk/
Tekst:

Oplysninger afskrift af websider. Kilder ikke angivet for dato-oplysninger mv. Dækker bl.a. Kofoed, Sonne og Ancher.

Noter:

NB- citat: "De første (Kofoed'er) som er troværdigt dokumenterede er Hans Madsen Kofoed, Blykobbegård, Nyker (Rønne-familien), og Poul Kofoed, Kofoedgård, Østermarie (Kofoedgård-familien). Der er ikke fundet bevis for at de 2 sidstnævnte er i familie med hinanden."

Personer: Anders Pedersen,

Barbara Jepsdatter,

Claus M Wibe,

Jens Pedersen, Jep Jensen,

Karen Larsdatter, Kirsten Pedersdatter,

Margrethe Pedersdatter.