Kildeoversigt
Titel:WEB: Udvandrerdatabasen
Forfatter:Det Danske Udvandrerarkiv
Publiceret:http://www.emiarch.dk/
Tekst:

Efter en række skandaler, hvor godtroende udvandrere blev bondefanget af danske agenter, vedtog Den danske Rigsdag den 1.maj 1868 en strikt kontrol. Iflg. loven skulle Københavns Politidirektør godkende og kontrollere alle udvandringsagenter i Danmark og autorisere alle danske oversøiske billetudstedelser. Det skulle ske, hvad enten rejsen foregik direkte fra København til USA eller indirekte til en oversøisk destination via en anden europæisk havn. For kontrollens skyld blev oplysningerne fra billetterne kopieret i en række politiprotokoller. Det blev til 90 tykke bind, hvor hver enkelt udvandrer er opført efter ensartede kriterier. Når protokollerne alligevel er tidsrøvende at benytte manuelt, skyldes det, at der er tale om hele to protokolrækker - den direkte og den indirekte - der år for år opfører udvandrerne grov-alfabetisk efter begyndelsesbogstavet

Noter:

Troværdigt.

Personer: Jørgen H Skovmand.