Kildeoversigt
Titel:Folketælling 1771 (Oeders Eftr.)
Forfatter:
Publiceret:http://ddd.dda.dk/
Tekst:

Oeders efterretninger blev udarbejdet i henhold til kongelig resolution af 20. februar 1771. Statsøkonom Georg Christian Oeder ledte udarbejdelsen i Rentekammeret af efterretningerne, der kom til at bære hans navn. Spørgsmålet om oprettelse af enkekasser til forsørgelse af betrængte enker havde Oeders særlige bevågenhed.
I forbindelse hermed iværksatte han en undersøgelse af antallet af ægtepar, enkemænd og enker i Sjællands Stift omfattende København, Amager, Bornholm, Møn og Sjælland.

Noter:

troværdigt

Personer: Hans Andersen.