Kildeoversigt
Titel:KB: Vær Kirkebog
Forfatter:Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg
Publiceret:1771-1891
Tekst:

C412-x5 Vær 1771-1813 Kirkebog kopi
C412-9 Vær 1814-1845 Kirkebog
C412-10 Vær 1846-1870 Kirkebog
C412-15 Vær 1860-1891 Kirkebog
C412-16 Vær 1868-1891 Kirkebog

Noter:

Personer: Anne C Rasmusdatter,

Charlotte S Mathiasdatter,

Ivar Nielsen,

Jacob Andersen, Johanne K Nielsdatter,

Kirsten Nielsdatter,

Maren Jensdatter, Mathias Nielsen, Mette J Nielsdatter,

Niels Iversen.