Chresten Hansen Spangsberg ID: 820
 
Noter

Uddrag af Hans Nielsens bog om Spangsberg slægten:

citat - start " Christen Hansen Spangsberg, var den ældste af Hans Chr. Spangsbergs Sønner; hans gravsten, der er den prægtigste af dem alle, giver os fuld klarhed om hans fødsel. I Kirkebogen findes et hul, der hvor hans Dåb har stået, og man kan lige se, at der blandt Fadderne har været en Søren. Han er født i Strandby d. 5. Januar 1697.

Den 5. December 1717 blev han viet til Ingeborg Christensdatter, f. 16. December 1685, Datter af Christen Christensen, Veldbæk. I Ægteskabet var 4 Børn, 2 Sønner og 2 Døtre. Han ejede og beboede Uglviggård i Jerne Sogn.

Den 16. 4. 1738 købte han Lykkegård af H. H. Kragh, Ribe, men afhændede gården til dens Fæster Thomas Madsen. På hans gravsten har hans efterladte anført, at han var ejer og Patron til Bryndum Kirke og en del Jorder.

Om hans Køb af Bryndum Kirke fortælles følgende: Der var Auktion over Kirken, og blandt de købelystne var Christen Hansen Spangsberg også mødt. Da han var bleven den højstbydende, spurgte Auktionsholderen ham i en noget barsk tone, om han kunne stille kaution. Hertil skal Christen Hansen Spangsberg have svaret, at hvis Auktionsholderen vilde vente, så skulde han stille Christian og Frederik. Spangsberg drog så hjem, og noget efter kom han ridende tilbage med en tværsæk, fyldt med pengene hvilende på hestens ryg.

Auktionsholderen skal have gjort store øjne, da den tarveligt klædte bonde kunde udbetale Kirkens købesum i klingende mønt. Christen Hansen Spangsberg døde i en tidlig alder i året 1747, og hans enke levede derefter hos sønnen Søren i 20 År. Den ældste af hans sønner, Niels Christensen Spangsberg, fødes i Uglvig d. 24. 11. 1722. Den 10. December 1749 købte han på auktionen i Varde Sønderris Gård og Mølle for 732 Rdl. 2 Mk. og 13 Sk. Hartkorn 14 Tdr. 7. Skp. 3 Fdk. og 2 Alb. Sælgeren var A. Barckmann.

Sønderris nævnes allerede i 1547. Ved et syn over gården i 1667 fandtes den at have følgende bygninger: 13 Fag Salshus Nør i Gården, deraf var kun vesterenden af mur, ellers lervægge, 3 Fag Bryggers Øst i gården, Staldhuset Øst i gården 14 Fag, Vesterhuset 10 Fag, Laden Syd i gården 7 Gulv, det hele vurderet til 227 Sletdaler.

Gården er altså steget betydelig i værdi til 1749. Sammen med sin broder Søren Hansen Spangsberg var Niels Christensen Spangsberg ejer af Bryndum Kirke. Efter Reformationen holdtes der i over hundrede år Landemoder i Kirken, hvorfor den blev prydet med Biskoppernes billeder, men allerede i 1760 var en del af disse billeder bleven overkalkede, og resten skal være bleven det på foranledning af de to brødre.

På Alterkalken findes anført følgende: Denne Kalk og Disk tilhører Bryndum Kirke. Er omgjort af Kirkens ejere, Niels Spangsberg på Synderriis og Søren Spangsberg i Ugelvig. Den er forbedret med en Lod 1752.

Deres Forbedring af Alterkalken med 1 Lod Sølv kunne nu alligevel ikke opveje den skade, der skete ved at berøve Kirken de prydelser, som de gamle kalkmalerier har været.Niels Christensen Spangsberg var gift med Anne Christensdatter, f. 1716. I ægteskabet var 4 børn, 2 drenge og 2 piger.

Den ældste af sønnerne, Christen Nielsen Spangsberg, flyttede til Alslev, medens den anden søn, Christen Lykke Spangsberg, overtog Sønderris. Ved sidstnævntes død, der indtraf allerede 1790, døde Spangsbergnavnet ud i denne linie; thi af de 4 børn i hans ægteskab med Maren Hansdatter fra Spangsberg Mølle, 3 sønner og 1 datter, døde alle sønnerne som små, og datteren Anne skal i 1803 være bleven gift med Hans Vinfeld fra Ølufgaard.

Efter Christen Lykke Spangsbergs Død giftede enken sig med Thomas Garner, Sønderris gik over på andre hænder, og familien Spangsberg ophørte dermed at residere på gården. Af Sønderris er der jo kun lidt tilbage, men at der har hersket velstand, da Spangsbergerne boede der, er sikkert.

Sagnet fortæller da også, at da der var bryllup, og bruden - det har vel nok været Ingeborg Nielsdatter, der blev gift med Hans Hansen, Spangsberg Mølle - skulde forlade sit hjem, løb brudens moder op på loftet og fyldte sit forklæde med sølvpenge, som hun gav til den unge brud." citat - slut.

Om kirkekøbet findes også en beretning fra bogen Bryndum / Vester Nebel af Holger Willadsen.

citat - start " Bryndum Kirke ejedes 1697 af Amtmand over Bøvling Amt Jørgen Gubbe Kaas, og hustru Birgitte Sofie Sehested, arvede såvel Ølufgård og Bryndum og Nebel Kirke ved skifte. Hans Søn, Admiral Kaas, bliver 1720 ejer af såvel Ølufgård som Bryndum og Vester Nebel Kirker og låner samme år en sum penge af Søhelten Tordenskjold, som efter 20 års forløb har nået den anselige sum af 10537 Rdl.

Admiral Kaas var kommen i stor gæld, og dennes arvinger fik en udlægsdom for ovenfornævnte beløb og lod 1741 sælge Bryndum og V. Nebel Kirker ved auktion.Ved nævnte auktion var mange til stede, og blandt disse var også mødt Kristen Hansen Spangsberg, som ejede den nordligste af Uglviggaarden ved Esbjerg, og som var søn af Hans Kristensen Spangsbjerg, Strandby Kro.

Nævnte Spangsbjerg var yderst tarvelig klædt og havde et halmbånd om livet for at faa kjolen til at slutte om kroppen. Da han blev den højstbydende, spurgte Auktionsholderen, der ikke kunne tro, at denne mand kunne betale en kirke, om han kunne stille kaution, hvortil Spangsbjerg svarede at hvis han vilde vente lidt, så kunne han stille med Kristian og Frederik. Han tog hjem, og det varede ikke længe, inden han kom tilbage og udbetalte købesummen i klingende mønt, som var præget med Kristians og Frederiks billede.

Auktionsholderen blev forbavset og kunne næppe tro sine egne øjne, da han så, at den lurvede klædte bonde kunne udbetale så store beløb.Kirken går i arv og ejedes 1810 af Chr. Lykke Spangsbjerg, Sønderris, hvis enke gifter sig med Thomas Garner, som overtager Sønderris og Bryndum Kirke. Thomas Garner overdrager Bryndum Kirke til Boghandler Kloster, Varde, hvis Enke 1875 sælger Kirken til en del mænd i sognet." citat - slut

Billeder
 
Registeringer Familieoversigt
 
Kilde:WEB: Per Kejlberg
Stilling: Gårdejer
Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt
Stilling: Patron til Bryndum Kirke
Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt
Født: 5 jan 1697 Strandby, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt
Kilde; WEB: Kaj Schmidts hjemmeside
Gift: 5 dec 1717 Ingeborg Christensdatter
1685 - 1766
(2 børn)
Jerne Kirke, Esbjerg
Død: 24 jul 1737 40 År
Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt
Kilde; WEB: Kaj Schmidts hjemmeside
     
       
Noter

Uddrag af Hans Nielsens bog om Spangsberg slægten:

citat - start " Christen Hansen Spangsberg, var den ældste af Hans Chr. Spangsbergs Sønner; hans gravsten, der er den prægtigste af dem alle, giver os fuld klarhed om hans fødsel. I Kirkebogen findes et hul, der hvor hans Dåb har stået, og man kan lige se, at der blandt Fadderne har været en Søren. Han er født i Strandby d. 5. Januar 1697.

Den 5. December 1717 blev han viet til Ingeborg Christensdatter, f. 16. December 1685, Datter af Christen Christensen, Veldbæk. I Ægteskabet var 4 Børn, 2 Sønner og 2 Døtre. Han ejede og beboede Uglviggård i Jerne Sogn.

Den 16. 4. 1738 købte han Lykkegård af H. H. Kragh, Ribe, men afhændede gården til dens Fæster Thomas Madsen. På hans gravsten har hans efterladte anført, at han var ejer og Patron til Bryndum Kirke og en del Jorder.

Om hans Køb af Bryndum Kirke fortælles følgende: Der var Auktion over Kirken, og blandt de købelystne var Christen Hansen Spangsberg også mødt. Da han var bleven den højstbydende, spurgte Auktionsholderen ham i en noget barsk tone, om han kunne stille kaution. Hertil skal Christen Hansen Spangsberg have svaret, at hvis Auktionsholderen vilde vente, så skulde han stille Christian og Frederik. Spangsberg drog så hjem, og noget efter kom han ridende tilbage med en tværsæk, fyldt med pengene hvilende på hestens ryg.

Auktionsholderen skal have gjort store øjne, da den tarveligt klædte bonde kunde udbetale Kirkens købesum i klingende mønt. Christen Hansen Spangsberg døde i en tidlig alder i året 1747, og hans enke levede derefter hos sønnen Søren i 20 År. Den ældste af hans sønner, Niels Christensen Spangsberg, fødes i Uglvig d. 24. 11. 1722. Den 10. December 1749 købte han på auktionen i Varde Sønderris Gård og Mølle for 732 Rdl. 2 Mk. og 13 Sk. Hartkorn 14 Tdr. 7. Skp. 3 Fdk. og 2 Alb. Sælgeren var A. Barckmann.

Sønderris nævnes allerede i 1547. Ved et syn over gården i 1667 fandtes den at have følgende bygninger: 13 Fag Salshus Nør i Gården, deraf var kun vesterenden af mur, ellers lervægge, 3 Fag Bryggers Øst i gården, Staldhuset Øst i gården 14 Fag, Vesterhuset 10 Fag, Laden Syd i gården 7 Gulv, det hele vurderet til 227 Sletdaler.

Gården er altså steget betydelig i værdi til 1749. Sammen med sin broder Søren Hansen Spangsberg var Niels Christensen Spangsberg ejer af Bryndum Kirke. Efter Reformationen holdtes der i over hundrede år Landemoder i Kirken, hvorfor den blev prydet med Biskoppernes billeder, men allerede i 1760 var en del af disse billeder bleven overkalkede, og resten skal være bleven det på foranledning af de to brødre.

På Alterkalken findes anført følgende: Denne Kalk og Disk tilhører Bryndum Kirke. Er omgjort af Kirkens ejere, Niels Spangsberg på Synderriis og Søren Spangsberg i Ugelvig. Den er forbedret med en Lod 1752.

Deres Forbedring af Alterkalken med 1 Lod Sølv kunne nu alligevel ikke opveje den skade, der skete ved at berøve Kirken de prydelser, som de gamle kalkmalerier har været.Niels Christensen Spangsberg var gift med Anne Christensdatter, f. 1716. I ægteskabet var 4 børn, 2 drenge og 2 piger.

Den ældste af sønnerne, Christen Nielsen Spangsberg, flyttede til Alslev, medens den anden søn, Christen Lykke Spangsberg, overtog Sønderris. Ved sidstnævntes død, der indtraf allerede 1790, døde Spangsbergnavnet ud i denne linie; thi af de 4 børn i hans ægteskab med Maren Hansdatter fra Spangsberg Mølle, 3 sønner og 1 datter, døde alle sønnerne som små, og datteren Anne skal i 1803 være bleven gift med Hans Vinfeld fra Ølufgaard.

Efter Christen Lykke Spangsbergs Død giftede enken sig med Thomas Garner, Sønderris gik over på andre hænder, og familien Spangsberg ophørte dermed at residere på gården. Af Sønderris er der jo kun lidt tilbage, men at der har hersket velstand, da Spangsbergerne boede der, er sikkert.

Sagnet fortæller da også, at da der var bryllup, og bruden - det har vel nok været Ingeborg Nielsdatter, der blev gift med Hans Hansen, Spangsberg Mølle - skulde forlade sit hjem, løb brudens moder op på loftet og fyldte sit forklæde med sølvpenge, som hun gav til den unge brud." citat - slut.

Om kirkekøbet findes også en beretning fra bogen Bryndum / Vester Nebel af Holger Willadsen.

citat - start " Bryndum Kirke ejedes 1697 af Amtmand over Bøvling Amt Jørgen Gubbe Kaas, og hustru Birgitte Sofie Sehested, arvede såvel Ølufgård og Bryndum og Nebel Kirke ved skifte. Hans Søn, Admiral Kaas, bliver 1720 ejer af såvel Ølufgård som Bryndum og Vester Nebel Kirker og låner samme år en sum penge af Søhelten Tordenskjold, som efter 20 års forløb har nået den anselige sum af 10537 Rdl.

Admiral Kaas var kommen i stor gæld, og dennes arvinger fik en udlægsdom for ovenfornævnte beløb og lod 1741 sælge Bryndum og V. Nebel Kirker ved auktion.Ved nævnte auktion var mange til stede, og blandt disse var også mødt Kristen Hansen Spangsberg, som ejede den nordligste af Uglviggaarden ved Esbjerg, og som var søn af Hans Kristensen Spangsbjerg, Strandby Kro.

Nævnte Spangsbjerg var yderst tarvelig klædt og havde et halmbånd om livet for at faa kjolen til at slutte om kroppen. Da han blev den højstbydende, spurgte Auktionsholderen, der ikke kunne tro, at denne mand kunne betale en kirke, om han kunne stille kaution, hvortil Spangsbjerg svarede at hvis han vilde vente lidt, så kunne han stille med Kristian og Frederik. Han tog hjem, og det varede ikke længe, inden han kom tilbage og udbetalte købesummen i klingende mønt, som var præget med Kristians og Frederiks billede.

Auktionsholderen blev forbavset og kunne næppe tro sine egne øjne, da han så, at den lurvede klædte bonde kunne udbetale så store beløb.Kirken går i arv og ejedes 1810 af Chr. Lykke Spangsbjerg, Sønderris, hvis enke gifter sig med Thomas Garner, som overtager Sønderris og Bryndum Kirke. Thomas Garner overdrager Bryndum Kirke til Boghandler Kloster, Varde, hvis Enke 1875 sælger Kirken til en del mænd i sognet." citat - slut

Billeder
 
 
Kilde:WEB: Per Kejlberg
Stilling: Gårdejer
Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt
Stilling: Patron til Bryndum Kirke
Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt
Født: 5 jan 1697 Strandby, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt
Kilde; WEB: Kaj Schmidts hjemmeside
Gift: 5 dec 1717 Ingeborg Christensdatter
1685 - 1766
(2 børn)
Jerne Kirke, Esbjerg
Død: 24 jul 1737 40 År
Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt
Kilde; WEB: Kaj Schmidts hjemmeside