Rangel ID: 228
 
Noter

Christiane Rangels far nævnes i KB blot som "Udlagt barnefader: Fuldmægtig Rangel på Hindsholm". Lis Billeskov Jensen har angivet Rangels fødsel som 1801.

I Førslev sogn, Øster Flakkebjerg Herred findes der en gård ved Hindholm. Den bliver i 1852 til en folkehøjskole (bliver senere nedlagt og "Hindholm Socialpædagogiske Seminarium" oprettet på stedet).

P.t. er Rangel ikke identificeret, men mistanken er ved at samle sig om Prokurator (= Fuldmægtig) Jacob Christinus Rangel døbt i Trinitatis i 1801, død 26. maj 1876 i Slagelse.

Jacob Christinus Rangel stammer fra København og både han og hans halvbror Einer Mogens Sophus Rangel er jurister / prokuratorer. Deres far er en Torsten Rangel, bogtrykker.

Daisy, Sorø amt - Journalsag og fundet følgende: 1800 1903 Sorø Amt Journalsager 1800 1903 Sorø Amt Journalsager for købstæderne 1800 1903 Sorø Amt Journalsager 1899 1925 Sorø Amt Journalsager vedr. dom- og politisager 1862 1939 Sorø Amt Stempeljournalsager 1893 1898 Sorø Amtsråd Journalsager vedrørende biveje 1847 1971 Sorø Amtsråd, Amtsvandinspektør Journalsager 1893 1898 Sorø Amtsråd, Amtsvejinspektør Journalsager vedrørende biveje 1855 1971 Sorø Amtsråd, Amtsvejinspektør Journalsager, kommuner 1863 1971 Sorø Amtsråd, Amtsvejinspektør Journalsager

Næste skridt: Med et uægte barn og en udlagt barnefar må der næsten være en faderskabssag at finde for 1828 / 1829 - heri bør Rangels fulde navn være nævnt.

Min hypotese er, at JCR har arbejdet for Grev Lerche. JCR har så boet på Hindsholm - og så var der nogle kolde nætter i løbet af vinteren 1827-1828 hvor både Jacob og Juliane frøs...

Rangel ses ikke på hverken tilgangs eller afgangslister for sognet, og med titlen "fuldmægtig" forventer jeg at han ikke er af bondestand og derfor ikke står på lægdsrullen (JCR kommer i øvrigt fra København - ergo han er heller ikke af bondestand).

JCRs levend som p.t. fundet:
Kb: 1801, Opslag 139 Trinitatis, Sokkelund, København
Den 11 oct fik Thorstein Rangel Bogtrykker og Karen Kirstine
Møller døbt en søn, kaldet Jacob christinus født d. 4 august.?? Thorstin
?? gang og Madame Sadelin (Sadolin?) faldt hjem?? {næste 2 linjer ikke tydet}


Samtlige personer i husstanden
kbhv, København (Staden), Vester Kvarter, Vestervold, Huset nr. 67, 3. Sal, 69 F4, FT-1840, C9481
Navn:, Alder:, Civilstand:, Stilling i husstanden:, Erhverv:, Fødested:
Jacob Chistinus Rangel, 38 , Ugift, , Vollentør i Rendekammeret

FT 1845:
Kilde: Snarens Kvarter København
Navn: Jacob Christinus Rangel Køn: M
Alder: 42 Civilstand: Ugift
Erhverv: Fuldmægtig hos Birkedommer Frederiksen, Logerende
Fødested: Kjøbenh
Sogn: Snarens Kvarter Herred: København (Staden)
Amt: København Stednavn: Snarens Kvarter København
Husstands-/familienr: 1 Matr.nr/adresse: Knabrostræde Huset No 115 Tredie Sal

 
Indtastningsnr: C3102 Løbenr.: 3285

Vielse: 15 april 1851, Citadelskirken, København
Gom: Jacob Christinus Rangel
Brud: Birgitte Marie Haslund
Anmærkning ved vielse: Beviis fra Livrente- og Forsørgelses(-) Anstaltens Casserer Contoir i Kjøbenhavn dat. (dateret) 1ste April 1851. Bevis fra Kæmner-contoiret fremlagdes - Vaccinationsattest for Bruden af Westergaard dateret Aalborg 12te Juli 1821 og for Brudg(ommen) af Cand. chir. Hostrup Læge ved F???- ???? dat. 15de April 1851.

Samtlige personer i husstanden
Soroe, Slagelse, Slagelse Købstad,,, Bredegade No. 237, 866, FT-1860
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested
Christino Ranzel, 57, Gift, Husfader, Prokorator,, Kjøbenhavn
Bergitte Marie født Harlund, 46, Gift, Hans Kone {Christino Ranzel},, Olborg
Marie Nelsen, 17, Ugift, Tjeneste Pige {Christino Ranzel},, Slagelse

JCR død:
Kb 1862-1886: Opslag 120, Skt Peder Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt
År: 1876:
Død: 26 maj 1876
Begr. 1 juni 1876
Navn: Jacob Christinus Rangel
Stand: Lem af Slagelse Hospital, ???
Alder: 74 år
Jfr: {blank}
Anmærk: {blank}

FT-1880
Kilde: Slagelse Købstad
Navn: Birgitte Marie Rangel Køn: K
Alder: 64
Stilling i husstanden: Lem i Slagelse Hospital Civilstand: Enke
Fødested: Aalborg
Sogn: Slagelse Købstad Herred: Slagelse
Amt: Sorø Stednavn: Slagelse Købstad
Matr.nr/adresse: Bredegade 10, Slagelse Hospital, 1. sal
Trossamfund: Lutheraner
Indtastningsnr: C1698 Løbenr.: 528


NOTE:
På http://stegemueller.dk/ vedr. familien Gørtsen fra Alsted er registeret at Margrethe Hedevig Gørtesen født i Alsted d. 27 Jun. 1801 giftes 27.11.1827 med Fuldmægtig Rangel. Dette ægteskab er pr 20 aug 2008 ikke fundet i Alsted eller Fuglebjerg sogne i Sorø Amt, og i FT 1834 Fuglebjerg sogn er Margrethe Hedevig Gørtesen benævnt ugift.

Danske Prokuratorer:
Rangel, Jacob Christinus, f. 7. Aug. 1801 i København.1) S. af Bogtrykker Thorsten R. og Karen Kirstine Møller.
Blev 14 Aar gl. ansat paa Birkekontoret i Odense og et Aar senere paa Kronborg Birks Kontor, hvor han var i 7 Aar. 2) Maj 1825 exam. jur. (ej ubekv. vel, Okt. s.A. bekv., vel). Fuldmægtig ved Kronborg Birk. 3) 28. Sept. 1847 Prøveprokurator ved Retterne i Sjællands Stift med Forpligtelse til at tage Bopæl ved Løve Herreds Tingsted. 3) 6. Maj 1858 Prokurator ved samtlige Underretter i Sjællands Stift, København undtagen, med samme Bopælsforpligtelse. 3) Bosat i Slagelse. Død 26. Maj 1876. 4) - g.m. Birgitte Marie Haslund, f. 3. Sept. 1815 i Aalborg. 5)
D. af Feldbereder Jens Christian H. og Kirstine Christensdatter. Halvbroder: Einer Mogens Sophus Rangel. 1: Trinitatis Sogn. Enkekassen. 2: Petitum. 3: Justitsmin. 1. Dep. Reg. 1850, Nr. 488 a m. Indl. 4: Richter: Exam. juris., S. 4. 5: Enkekassen.

Billeder
 
Registeringer Familieoversigt
   
Kilde:Mail: Lis Billeskov Jansen
Stilling: Fuldmægtig
Hindholm, Førslev Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt
Født: ca. 1801