Kristen Hansen Skovmand ID: 577
 
Noter


Kristen Hansen Skovmand er som barn involveret i en vådeskudsulykke da han og og en kammerat leger med en soldats ladte gevær. Kristen Hansen sigter med geværet på en legekammerat og det går af. Vådeskuddet dræber legekammeraten og Kristen Hansen bliver taget i forhør.

Tidsangivelserne - at Kristen Hansen var ca. 7 år - passer med at det kan have foregået omkring 3årskrigen - altså 1848-1851.

Helge Skovmand fortæller at da hans far en dag fortæller om tildragelsen kan han mærke at det smerter faderen endnu. Senere opdager han, at familien opfatter Kresten Hansens "udvandring" til Bornholm som en selvvalgt straf eller bodshandling. Men dette er altså ikke noget Kresten Hansen Skovmand selv har givet udtryk for - mere familiens forklaring på hvorfor man kunne finde på at forlade det elskede Als...

En anden historie går på, at Kristen flygter da "tysken kommer" i 1864, men dette passer dårligt med at han fungerede som lærer på Bornholm allerede i 1861 og indtil 1896 (fra 1904 til sin død boede han i Kolding).

Som 14 årig kom Kristen Hansen Skovmand i handelslære, men det passede ikke til ham - ligeledes egnede han sig heller ikke til landbruget. Det blev besluttet at han skulle være skolemester og efter et forberedelsesår kom han på Jonstrup Seminarium i Værløse Sogn (nedlagt 1953) hvor han også findes i folketællingen 1860 (se nedenfor). I 1861 fik han en stilling på Østre Marie Nordre skole og hans søster Cecilie holdt hus for ham de første 9 år.

Kristen Hansen Skovmand fik kontakt med lærerhjemmet i Gudhjem og han bliver først forlovet med Regina Josephsen. Kristen er imidlertid ikke særlig nemt at omgås og forlovelsen går i stykker. Karen Augusta Nicoline Josephsen havde været meget betaget af Kristen, men var i mellemtiden blevet forlovet med en anden mand - en mand hun dog ikke elskede men kunne affinde sig med. Karens moder Gertrud Wibe besluttede så, at den forlovelse skulle brydes og at Nicoline - som hun blev kaldt - skulle have Kristen. Nicoline var ikke meget for at bryde sit ord, men gjorde det og blev som 17årig gift med den 11 år ældre Kirsten.

Kristen overvejede i en periode at blive missionær og var optaget af Indre Mission, men IM blev for snæver og nok for mørk i livssynet.

Da Kirsten havde 25 års jubilæum som lærer i Øster Marie Nordre Skole i 1886, fik han som gave en hængelampe og et skrivebord. Skrivebordet er i dag ejet af Birgitte Skovmand Eriksen gift med Torben Nielsen.

Samtlige personer i husstanden
vejle, Nørre Tyrstrup, Vejstrup, Grönninghoed, Gaard, 1, FT-1845, B8232
Navn:, Alder:, Civilstand:, Stilling i husstanden:, Erhverv:, Fødested:,
Jörgen Schaumann, 52, Gift,, Gaardmand, Lysabel,
Dorthea Larsen, 40, Gift,, Hans Kone, Atzeballe,
Andreas Schaumann, 23, Ugift,, Deres Barn, Erteberg,
Anne M. Schaumann, 10, Ugift,, Deres Barn, Erteberg,
Sille Cath. Schaumann, 8, Ugift,, Deres Barn, Veistrup,
Christian Schaumann, 4, Ugift,, Deres Barn, Veistrup,
Dorthea Schaumann, 2, Ugift,, Deres Barn, Veistrup,
Falle Krog, 18, Ugift,, Tjenestefolk, Veistrup,
Christian Schulz, 25, Ugift,, Tjenestefolk, Veistrup,
Cathrine Hansen, 41, Ugift,, Tjenestefolk, Taps,
Trine Larsen, 20, Ugift,, Tjenestefolk, Atzeballe,


Samtlige personer i husstanden
bornholm, Øster, Østermarie, Østermarie,, et Hus, 24, FT-1870
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested
Niels Jespersen Lund, 26, Gift, Husfader, Snedker, Rutsker Sogn

 
Ane Margrete Pedersen, 39, Gift, Husmoder, Hans Hustru, Rø Sogn
Anders Pedersen, 80, Enkemand,, Aftægtsmand, Rø Sogn
Christen Hansen Skovmand, 28, Ugift, Husfader, Skolelærer, Kan ikke læse det
Jacob Josephsen, 65, Gift, Forpagter, Pensionist, Bodilsker Sogn
Gjertrud Marie Mortensen, 54, Gift, Husmoder, Hans Kone, Povlsker Sogn
Regine Josephsen, 30, Ugift, Deres Datter,, Povlsker Sogn
Nicoline Josephsen, 17, Ugift, Deres Datter,, Østermarie Sogn
Augarius Josephsen, 13, Ugift, Deres Søn,, Klemensker Sogn
Kristine Josephsen, 71, Ugift, Forpagterens Søster,, Bodilsker Sogn
Anders Hansen, 56, Enkemand,, Arbejdsmand, Østermarie Sogn

Samtlige personer i husstanden

bornholm, Øster, Østermarie, Østermarie Sogn,, Nordre Skole, 306, FT-1880
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested
Kristen Hansen Skovmand, 38, Gift, Lærer, Husfader,, Asserballe på Als Sønderjylland
Karen Augusta Nikoline Skovmand, 27, Gift, Hans Kone,, Østermarie sogn
Gerda Skovmand, 8, Ugift, Deres Datter,, Østermarie sogn
Fridlev Skovmand, 7, Ugift, Deres Søn,, Østermarie sogn
Sigurd Skovmand, 5, Ugift, Deres Søn,, Østermarie sogn
Alshild Skovmand, 2, Ugift, Deres Datter,, Østermarie sogn
Udøbt Pigebarn, under et aar, Ugift, Deres Datter,, Østermarie sogn
Elise Marie Ksroline Johansen, 20, Ugift, Tjenestepige,, Pedersker sogn

Samtlige personer i husstanden
bornholm, Øster, Østermarie,,, Norde Skole {Nordre Skole}, 316, FT-1890
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested
Kristen Hansen Skovmand, 48, Gift, Husfader, Almueskolelærer, Vejstrup Sogn, Vejle Amt
Karen Auguste Nikoline Skovmand, 37, Gift, Husmoder, -, Østermarie
Gerda Skovmand, 18, Ugift, Barn, -, Do. {Østermarie}
Sigurd Skovmand, 15, Ugift, do. {Barn}, -, Do. {Østermarie}
Alfhild Skovmand, 12, Ugift, do. {Barn}, -, Do. {Østermarie}
Ingefrid Skovmand, 10, Ugift, do. {Barn}, -, Do. {Østermarie}
Helge Skovmand, 6, Ugift, do. {Barn}, -, Do. {Østermarie}
Regnar Skovmand, 4, Ugift, do. {Barn}, -, Do. {Østermarie}
Holger Skovmand, 1, Ugift, do. {Barn}, -, Do. {Østermarie}
Hans Ludvig Karl Larsen, 24, Ugift, Hjælpelærer, -, Brylle Sogn, Odense Amt

Samtlige personer i husstanden
kbhv, Smørum, Værløse, Kirkeværløse Sogn,, Jonstrup Seminariums Elever, 128, FT-1860
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested
...
Christen Hansen Skaumand, 19, Ugift, Seminarieelev,, Adserballig paa Als
...
---

Kan dette være en nevø til Kristen Hansen Skovmand? Navn, alder og oprindelse passer jo fint...

Samtlige personer i husstanden

vejle, Brusk, Almind, Dons,,, 13, FT-1890
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested
Karen Madsen, 37, Enke, Husmoder,, Amitsbøl, Vejle amt
Mads Jepsen Kristensen, 9, Ugift, Barn,, Hersleb
Jens Kristian Kristensen, 6, Ugift, Barn,, Viuf, Vejle amt
Peder H. Roed, 41, Gift, Husfader, Gaardejer, Starup, Vejle amt
Kjerstine Roed, 34, Gift, Husmoder,, Starup, Vejle amt
Ane Kristensen, 8, Ugift, Plejedatter,, Starup, Vejle amt
Else Marie Amalie Brodellund, 19, Ugift, Tjenestetyende,, Starup, Vejle amt
Anders Hansen, 22, Ugift, Tjenestetyende,, Harthe, Vejle amt
** Kristen Skovmand, 18, Ugift, Tjenestetyende,, Sønderjylland
...

Billeder
Kristen Hansen Skovmand

Kristen Hansen Skovmand

Karen A N Josephsen og Kristen Hansen Skovmand fotograferet som nygifte i 1870 af Theodor Yhr, Rønne.
Bedstefar og børnebørn

Kristen Skovmand Hansen med børnebørn ca. 1905 Asger Skovmand Jørgensen, Kristen Hansen Skovmand, Karen Skovmand Jørgensen, Frederik Skovmand Jørgensen (på skødet) og Helga Skovmand Jørgensen
Vedsted (Birkelse) omkring 1907

Ingefrid, Regnar, Jørgen P. J. med Herluf, Fridlev med Sigrid, Karen Nikoline med Frederik, Helga, Kristen Hansen Skovmand, Gerda. Siddende forrest Asger.
Østre Marie Nordre Skole

Familien i Østre Marie Nordre Skole med de 7 ældste børn. Fridlev, Gerda, Sigurd, Alfhild, Regnar, Ingefrid og nederst til højre Helge. Holger født i 1888 er ikke med så billedet er sikkert fra 1886
Hjemmet

Sofaen i stuen er i dag i oldebarnet Sejr Høghs besiddelse.
 
Registeringer Familieoversigt
   
Kilde:Slægtstavle for fam. Skovmand
Født: 17 feb 1841 Grønninghoved, Vejstrup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Folketælling: 1845 4 år, Ugift, Deres Barn
Grønninghoved, Vejstrup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Folketælling: 1860 19 år, Ugift, Seminarieelev
Jonstrup, Kirke-Værløse Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt
Folketælling: 1870 28 år, Ugift, Husfader, Skolelærer,
Øster Marie, Øster Marie Sogn, Bornholms Øster Herred, Bornholms Amt
Gift: 10 apr 1870 Karen A N Josephsen
1852 - 1923
(8 børn)
Øster Marie
Folketælling: 1880 38 år, Gift, Lærer, Husfader
Nordre Skole, Øster Marie, Øster Marie Sogn, Bornholms Øster Herred, Bornholms Amt
Folketælling: 1890 48 år, Gift, Husfader, Almueskolelærer
Nordre Skole, Øster Marie, Øster Marie Sogn, Bornholms Øster Herred, Bornholms Amt
Død: 14 jun 1913 72 År
Kolding, Kolding Købstad Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt