Stillingsbetegnelser
StillingAntalPersoner
Afdelingsleder 1Bo Palsby.
 
Aftægtsmand 1Dynes Christensen.
 
Apoteker 1Hjelmdrup.
 
Arbejdsmand 1Jakob C Madsen.
 
Atomfysiker 1Robert W Wilbrandt.
 
Avlsmand 2Bent Jensen, Hans M Wibe.
 

 
Bager/lagerarbejder 1Verner K Juhl.
 
Bagersvend 1Hans J Beck.
 
Baneingeniør 1Helge Skovmand.
 
Beskæftigelseskonsulent 1Allan Olsen.
 
Beslagssmed 1Anders Michaelsen.
 
Birkeskriver 1Niels P Loft.
 
Biskop 1Jørgen Hansen.
 
Boelmand 1Peter J Møller.
 
Boelmand i Brandsbøl 2Jep Thomsen, Thomas Jepsen.
 
Boelsmand 55Chresten Eriksen, Chresten Eriksen, Chresten Foged, Chrestian H Rix, Chrestian H Bonde, Christen H Nissen, Christian Hansen, Erik B Petersen, Erik C Bonde, Erik Eriksen, Erik Petersen, Erik Petersen, Friderich Clausen, Hans C Eriksen, Hans C Eriksen, Hans C Petersen, Hans C Bonde, Hans C Bonde, Hans Christiansen, Hans Eriksen, Hans Jørgensen, Hans L Jepsen, Hans N Hansen, Hans P Abraham, Hans P Abraham, Henrik Eriksen, Henrik Hansen, Jens Jensen, Jens J Bonde, Jens Madsen, Jes Hansen, Jes Jørgensen, Johan Mathiesen, Jørgen B Jessen, Jørgen J Hansen, Jørgen Christensen, Jørgen Eriksen, Jørgen Eriksen, Jørgen H Skovmand, Jørgen Lauridsen, Jørgen Madsen, Jørgen P Grau, Laurids Jepsen, Laurits Johansen, Lautritz L Jepsen, Mads Nissen, Otte Jørgensen, Peder Eriksen, Peder Friedrichsen, Peder Nissen, Peder Pedersen, Peter M Petersen, Peter C Bonde, Peter Hansen, Peter Marquardsen.
 
Boelsmand i Brandsbøl 39Christen Christensen, Christen Christensen, Christen Hansen, Christen Jensen, Christen Petersen, Christen Thomsen, Christen Thomsen, Hans Hansen, Hans Jensen, Hans Jørgensen, Hans C Bonde, Hans Jepsen, Jacob L Jepsen, Jens Christensen, Jens Hansen, Jep Thomsen, Jes P Møller, Johan Lauritsen, Jørgen Christensen, Jørgen Jørgensen, Jørgen C Maj, Jørgen J Nielsen, Laurids Jepsen, Laurits Lauritsen, Laurits L Jepsen, Laurits L Schmidt, Lauritz Jepsen, Mathias Nissen, Nis Ottesen, Nis N Mathiesen, Peter Petersen, Peter Thomsen, Peter Thomsen, Peter H Bonde, Peter J Aagesen, Poul C Bonde, Thomas Christensen, Thomas Christensen, Thomas Jepsen.
 
Boelsmand i Broballe 2Christen Hansen, Jes Steffensen.
 
Boelsmand i Elsmark 6Hans Jessen, Jes Johansen, Peter Petersen, Peter Petersen, Peter T Kelsen, Thomas P Kelsen.
 
Boelsmand i Elstrup 1Hans Nielsen.
 
Boelsmand i Havnbjerg 11Christen Christensen, Christen J Maj, Christen P Dominicussen, Hans Hansen, Hans V Hansen, Hans Ø Hansen, Jens Christensen, Jens Hansen, Jens Pedersen, Jørgen Christensen, Otto Petersen.
 
Boelsmand i Holm 1Mads Hansen.
 
Boelsmand i Holmskov 1Christen Thomsen.
 
Boelsmand i Lavensby 15Christen Johansen, Christen C Bonde, Hans Martinussen, Hans Petersen, Hans Thomsen, Johan Johansen, Johan Johansen, Johan Ottesen, Johan Mathiesen, Niels Hansen, Nis Thomsen, Nis K Christiansen, Otto Christensen, Otto Thomsen, Thomas Ottesen.
 
Boelsmand i Lunden 4Jens Jørgensen, Peter Christensen, Peter Jørgensen, Peter P Jacobsen.
 
Boelsmand i Mjels 1Rasmus Hansen.
 
Boelsmand i Oksbøl 5Frederik Iversen, Friderich Clausen, Jørgen Eriksen, Jørgen J Christensen, Jørgen P Thomsen.
 
Boelsmand i Pøl 1Peter J Kolmos.
 
Boelsmand i Stevning 2Nis Jepsen, Peter Nissen.
 
Boelsmand i Stolbro 1Hans H Lind.
 
Boelsmand i Svenstrup 2Christen Lauritzen, Laurits L Christensen.
 
Boelsmand på Broballemark 1Jacob Jepsen.
 
Boelsmand på Lavensbymark 1Christen C Møller.
 
Boelsmand på Lavnsbymark 1Peter C Møller.
 
Boelsmand på Oksbølmark 2Jørgen Lauridsen, Laurits Jørgensen.
 
Boghandler 2Erik N Eriksen, Harald B Bojesen.
 
Bogtrykker 1Erling S Madsen.
 
Bolsmand 1Anders Jørgensen.
 
Bonde 24Anders Laursen, Andreas H Møller, Appolone Christensdatter, Chresten Asmusen, Christen Jensen, Erik Eriksen, Hans Jensen, Jens Hansen, Jens Hansen, Jørgen Hansen, Knud Michaelsen, Mads Pedersen, Mads Steffensen, Michael Jensen, Mogens Pedersen, Niels H Spangsbjerg, Niels Thomsen, Peder Hemmingsen, Peder Larsen, Rasmus Lauridsen, Rasmus S Loft, Sejer Rasmussen, Søren E Nielsen, Tønne Lauridsen.
 
Bondefoged 1Laurits Steffensen.
 
Bødker i Rugløkke 1Otto J Ottesen.
 
Børnehjems-bestyrerinde 1Dorthea Madsen.
 

 
Captain 1Anders Pedersen.
 

 
Daglejer 3Jens Andersen, Jens Christensen, Ole Stephansen.
 
Daglønner 1Albert Christophersen.
 
Dagplejer (?) 1Anette L Petersen.
 
Database Administrator 1Troels S Eriksen.
 
Degn 3Christian J Wibe, Jørgensen, Nis Kuntz.
 
Degn i Havnbjerg 2Hans Hansen, Otto Hansen.
 
Degn i Oksbøl 1Rudolph F J Bang.
 
Direktør 1Lone Njor.
 
Disdriktssygeplejerske 1Ellen M Skovmand.
 
Disponent 1Gudmund Skovmand.
 

 
Ejer af Stensgaard 1Ellen Bützau.
 
Ekspeditionssekretær 1Gustav Nielsen.
 
El-installatør 1Karsten Skovstad.
 
Erhvervskonsulent 1Erik Eriksen.
 

 
Fabriksarbejder 1Verner K Juhl.
 
fik boelet 1Kirsten Nisdatter.
 
Fisker 5Christen Pedersen, Hans M Wibe, Hans P Kristensen, Hans P Larsen, Peder Chrestensen.
 
Fodsvend 1Peter Hansen.
 
Fra boel 14 1Ellen Petersdatter.
 
Fra boel 7 1Anna M P Aagesen.
 
Fra Brandsbøl 6Anna Christensdatter, Eleonore Petersdatter, Maren Hansdatter, Maren Hansdatter, Maren Jørgensdatter, Maren Petersdatter.
 
Fra Himmark 1Anna K Jørgensdatter.
 
Fra Klingbjerg 1Cathrine Jørgensdatter.
 
Fra Nordborg 1Helene Augusta.
 
Fra Pøl 1Ellen Petersdatter.
 
Fra Stevning 3Ellen Christensdatter, Helene E Petersdatter, Kirsten H Mathiesdatter.
 
Fra Tandslet 1Anna Jørgensdatter.
 
Fra Ærø 1Karen Hansen.
 
Fra Aabenraa 1Anna K Simonsen.
 
Frederica 1Carl J Tussenell.
 
Friskolelærer 1Jørgen P Jørgensen.
 
Frisør 1Poul F Nielsen.
 
Fuldmægtig 1Rangel.
 
Fæste 1Lars Jensen.
 
Fæstebonde 11Anders Pedersen, Christen Andersen, Folmer, Jens Hansen, Jens, Laurits Steffensen, Mikkel, Niels Iversen, Niels Folmersen, Paaske Rasmussen, Rasmus Paaskesen.
 
Fæstegårdsmand 1Mads Thomsen.
 
Fæster 2Frands Jensen, Jørgen J Smed.
 
Førstelærer 1Niels Høgh.
 

 
Gartner 3Hartvig K Andersen, Herluf Skovmand-Jørgensen, Jørgen H Skovmand.
 
Gift 1Maren Christensen.
 
Gymnasielærer 1Tine P Madsen.
 
Gæstgiverske 1Antonette K Liisborg.
 
Gårdejer 26Andreas P Reinholdt, Anker Eriksen, Broder Madsen, Chresten H Spangsberg, Christian Møller, Christian P Friis, Duus, Hans S Nielsen, Hans Jørgensen, Hinderich P Hansen, Jens C Christensen, Jens Hansen, Jens Madsen, Jørgen Hansen, Jørgen Hansen, Jørgen Nielsen, Jørn Føns, Jørn M Eriksen, Lorenz N Hansen, Mads J Madsen, Mads N Christensen, Nicolai Jørgensen, Niels A A Dam, Niels O Jensen, Niels O Madsen, Peter Lorenzen.
 
Gaardfæster 1Jens Hansen.
 
Gårdmand 18Hans S Hansen, Hans Nielsen, Hans Sørensen, Ivar Nielsen, Jacob Andersen, Jens Madsen, Jens Nielsen, Johan Lauritzen, Jørgen Andersen, Jørgen H Skovmand, Lorenz Jørgensen, Morten Sørensen, Niels Johansen, Peter J Kryhlmand, Rasmus Nielsen, Søren Frandsen, Søren R Loft, Viktor Grøn.
 
Gårdmand i Bovrup 1Jørgen Jørgensen.
 

 
Handelsbetjent 1Schmidt.
 
Historiker 1Roar Skovmand.
 
Hjemmehjælper 1Elisabeth Skovmand.
 
Hjemmeværnskonsulent 1Arne Skovmand.
 
Hjulmager i Lunden 1Christen H Blom.
 
Hjulmand 1Jørgen Larsen.
 
Hjulmand i Lavnsby 1Hans M Jepsen.
 
Husholder 1Christen Petersen.
 
Huslærer 1Jørgen Hansen.
 
Husmand 14Christen Pedersen, Jacob Hansen, Jens Andersen, Jens Larsen, Lars Pedersen, Mads Hansen, Mads Pedersen, Mikkel L Sten, Mikkel Laursen, Morten H Wibe, Niels Mikkelsen, Peder Chrestensen, Peder Christensen, Peder Jensen.
 
Husmand, Dagleier 1Lars S L Nielsen.
 
Husmor 169Abelone Nielsdatter, Ane Jensdatter, Ane Jørgensdatter, Ane Lambertsen, Ane M Andreasdatter, Ane M Bentsdatter, Ane Pedersdatter, Anna C Christensdatter, Anna Hansdatter, Anna H Abraham, Anna Jørgensdatter, Anna Jørgensdatter, Anna Madsdatter, Anna M Petersen, Anna Nisdatter, Anna Pedersdatter, Anna S J Vogt, Anna, Anne Poulsdatter, Anne Andersdatter, Anne C Christensen, Anne Chrestensen, Anne D Hansdatter, Anne E Ottesen, Anne Hansdatter, Anne Hansdatter, Anne J Kofoed, Anne K Sarsgaard, Anne Lambertsdatter, Anne M Eriksen, Anne M Andersdatter, Anne M Bonde, Anne M Chrestensen, Anne M C Bonde, Anne M Jensdatter, Anne M Nissen, Anne Mortensdatter, Anne Olesdatter, Anne Rasmusdatter, Anne Sørensdatter, Anne Sørensdatter, Anne Sørensdatter, Anne Sørensdatter, Appelone Pedersdatter, Appolone Christensdatter, Appolone Pedersdatter, Astrid M Jørgensen, Astrid Skovmand-Jørgensen, Bente K Mogensdatter, Berith Nielsdatter, Birgitte C Petersen, Birthe Lambertsdatter, Birthe M Andersdatter, Birthe Sørensdatter, Bodil Madsdatter, Bolde Hansdatter, Catharina Christens, Catharina M Nissen, Cathrine E Christens, Cathrine E J Bonde, Catrine Knudsdatter, Chrestine Abraham, Dorothea S Chrestensen, Dorthe Andersdatter, Dorthe Hansdatter, Dorthe Hansdatter, Dorthe Laursdatter, Edel Chrestensdatter, Elenore E Nissen, Ellen Hansdatter, Ellen Hansdatter, Ellen Hansen, Ellen Jensdatter, Ellen Jørgensdatter, Ellen Nielsdatter, Ellen Petersdatter, Ellen Stephansen, Ellits Sørensen, Else Hansdatter, Else Jensdatter, Ester Eriksen, Falline M Sørensen, Gjertrud Mortensdatter, Gudrun E Andersen, Gunder Petersdatter, Helene C Nissen, Helle Jensdatter, Ingeborg Christensdatter, Ingeborg Hansdatter, Ingeborg Hansen, Ingeborg Jenses, Ingeborg Jørgensen, Ingeborg Skovmand-Jørgensen, Inger M Larsdatter, Inger M Pedersdatter, Johanne Hansdatter, Johanne Nielsdatter, Karen Sørensdatter, Karen Andersdatter, Karen Andersdatter, Karen A M Olsen, Karen Christensdatter, Karen Jensdatter, Karen Jensdatter, Karen Jesdatter, Karen Jespersdatter, Karen Jørgensdatter, Karen Madsdatter, Karen Pedersdatter, Karen P Hartwig, Karen Sørensdatter, Karen Sørensdatter, Karen Willadsen, Karoline Nissen, Katrine Chrestensen, Katrine Schmidt, Kirsten Hansdatter, Kirsten Jacobsdatter, Kirsten Nielsdatter, Kirsten Nielsdatter, Kirsten Nielsdatter, Kirsten Pedersdatter, Kirsten Poulsdatter, Kirstine H Abraham, Kirstine Poulsdatter, Kirstine Rasmusdatter, Magdalene J Sonne, Magdalene P Post, Magrethe Hansen, Magrethe Pedersdatter, Malen Jesdatter, Maren Asmusdatter, Maren Bennedsen, Maren C Bonde, Maren Christensdatter, Maren Foged, Maren Frandsdatter, Maren Hansdatter, Maren Jørgensdatter, Maren Jørgensdatter, Maren Nielsdatter, Maren Nissen, Maren Pedersdatter, Maren Steffensen, Maren Sørensdatter, Margrethe Hansdatter, Margrethe Nielsdatter, Maria C Hansen, Maria E Nissdatter, Marie Hanses, Marie Jensdatter, Marie Margrethe, Marie Nielsdatter, Marike Madsdatter, Mette Henriksdatter, Mette Jørgensdatter, Mette M Christensdatter, Mette Sørensdatter, Sara Hansen, Sidse Jensdatter, Sigrid Skovmand-Jørgensen, Sille M Pedersdatter, Sofie C Hansdatter, Sofie Jensdatter, Sophie L Sten, Trine Andersdatter, Use Mortensdatter, Voldborg Pedersdatter, Wilhelmine Watermeier.
 
Højskoleforstander 1Erik Skovmand.
 
Højskolelærer 1Ingrid Eriksen.
 
Høker 3Chresten Olsen, Christian Hansen, Nis Petersen.
 

 
I Tønder 1Mathias With.
 
Inderste i Brandsbøl 3Christen Thomsen, Laurits Lauritsen, Rasmus Christensen.
 
Inderste i Havnbjerg 4Christen Nielsen, Johan Christensen, Peter Christensen, Thomas Nielsen.
 
Inderste i Lunden 1Christen Petersen.
 
Inderste i Nordborg 1Peter C Grau.
 
Inderste ved Stakkelhøj 1Jørgen P Grau.
 
Indsidder 3Anders Nielsen, Frederik C Andersen, Niels Andersen.
 
Installatør 1Aksel Simonsen.
 

 
Jordemoder 1Margrethe Holst.
 
Jordmoder 1Anna K M Reinathsdatter.
 
Jordmor 1Cathrine E Diedrichsdatter.
 
Jurist 1Gitte Elefsen.
 

 
Kaptajn 2Jens Christensen, Jørgen O Sonne.
 
Karl 1Mads Madsen.
 
Kommandør 1Volter.
 
Konsulent 3Birgitte S Eriksen, Tina L Olsen, Torben Nielsen.
 
Kontorassistent 1Ulla Eriksen.
 
Kontorchef 4Birgit P Graversen, Karen Logo-Kofoed, Knud Skovmand, Sven S Eriksen.
 
Korporal 1Peder Jørgensen.
 
Kromand 1Peter M Petersen.
 
Kromand på Majkroen 1Jørgen Christensen.
 
Kræmmer 1Christen Andersen.
 
Kusk på Bøgsted 1Niels C Jensen.
 
Kæmner 1Peter P Thomsen.
 
Købmand 8Edvard Hansen, Erik S Sørensen, Hans P Hansen, Jens C Christensen, Jens Hansen, Johan E Sørensen, Lorenz N Hansen, Peter Hansen.
 
Købmandskone 1Dorthe S Madsen.
 
Køkkenleder 1Aase Reinholdt.
 
Kådn.sned. i Havnbjerg 1Christen Hansen.
 
Kådner 1Niss Christensen.
 
Kaadner 2Chrestian P Petersen, Peter Madsen.
 
Kådner i Brandsbøl 6Christen Steffensen, Christen T Jepsen, Hans Petersen, Peter Christensen, Peter R Steg, Thomas Petersen.
 
Kådner i Havnbjerg 1Christen C Dahl.
 

 
Ladefoged 1Peder Nielsen.
 
Landmand 15Axel J Olsen, Chresten Dominicussen, Erling A Dam, Hans Clausen, Hans K Eriksen, Heinrich G Petersen, Henrik Eriksen, Jens P Madsen, Jens P J Thomasen, Jes C Bonde, Jes Eriksen, Jørgen C Bonde, Karl, Otto Wildt, Poul E Jensen.
 
Landmand i Blans 1Heinrich G Petersen.
 
Landmand i Oksbøl 1Jørgen Grau.
 
Landmand på Stensgaard 1Jørgen Aagesen.
 
Leder af SFO 1Steffen E Nielsen.
 
Læge 1Alfhild Skovmand.
 
Lærer 10Bente Kruse, Birgit Knudsen, Ellen Clement, Elsebeth S Madsen, Erik Eriksen, Gerda S Madsen, Ingefred Skovmand, Jørn L Madsen, Niels C Jensen, Aase S Madsen.
 
Løjtnant 2Bjarke S Palsby, Niels Jørgensen.
 

 
Malermester 1Hans P Hansen.
 
Markedskoordinator 1Michael T Nelsen.
 
Medhjælper 1Niels Rasmussen.
 
mejeriforpagter 1Jørgen J Skovmand.
 
Mejerske 1Marie C Hansen.
 
Mekaniker 1Tage B Jensen.
 
Murmand 1Christian Hansen.
 
Musiker 1Andresen.
 
Møller 3Cord Johannsen, Marius N Josephsen, Niels C Nielsen.
 
Møller i Brandsbøl 2Stephan Stephansen, Stephan Stephansen.
 

 
Nationaløkonom 1Georg Hansen.
 

 
Oberst 1Siemssen.
 
Over meteorologkontrollør 1Poul A Skovmand.
 
Overlærer 1Ingeborg Skovmand.
 

 
Parcel. på Broballemark 1Otto Jepsen.
 
Parcelist 1Hans F Jørgensen.
 
Parcellist i Østerlund 1Johan Johansen.
 
Patron til Bryndum Kirke 1Chresten H Spangsberg.
 
Pensionist 3Erik Eriksen, Jette K Olsen, Aase S Madsen.
 
Politiassistent 1Per O Knudsen.
 
Politibetjent 2Henrik Petersen, Keld Reinholdt.
 
Politikommisær 1Knud Reinholdt.
 
Post 1Chrestian P Petersen.
 
Postassistent 1Kirsten Skovmand-Jørgensen.
 
Produktionsassistent 1Jette K Olsen.
 
Projectmanager 1Thomas Hougaard.
 
Præst 3Helge Skovmand, Jørgen Eriksen, Jørgen Hansen.
 

 
Redaktør 1Helge Skovmand.
 
Regnskabschef 1Niels S Juhl.
 
Restauratør 1Jens V Josephsen.
 

 
Sandemand 2Henrik J Kjær, Peder Andersen.
 
Savskærer 2Bent Jensen, Jens Bentsen.
 
Savværksarbejder 1Oluf Olsen.
 
Sekretær 1Bente Madsen.
 
Selvstændig erhvervsdrivende 1Kristian S Juhl.
 
Sergent 1Johan H Pape.
 
Skatteinspektør 1Chresten Madsen.
 
Skibskaptajn 1Lorenz N Hansen.
 
Skipper 1Jens J Liisborg.
 
Skoleinspektør 1Holger Skovmand.
 
Skolemester i Havnbjerg 1Jep Thomsen.
 
Skomager 1Hinrich Petersen.
 
Skovfoged 1Jens Pedersen.
 
Skovfoged i Sjellerupskov 1Peter Nielsen.
 
Skræd.boelsm. i Ruglykke 1Nis Ottesen.
 
Skrædder 3Folmer Nielsen, Hans Sørensen, Jens P Jørgensen.
 
Skrædder i Broballe 1Hans H Weiss.
 
Skrædder og skovfoged 1Peter Nissen.
 
Skræddermester 1Hans Olsen.
 
Skytte 1Christian S Hansen.
 
Smed 9Andreas Hansen, Christian Hansen, Christian Hansen, Hans H Schmidt, Jørgen J Bladt, Mikkel Laursen, Niels A Steffensen, Niels Mikkelsen, Rasmus Mogensen.
 
Smed i Havnbjerg 1Jørgen S Henriksen.
 
Smed i Oksbøl 1Frederik M Schmidt.
 
Snedker 1Niels Sørensen.
 
Snedker i Havnbjerg 1Christen Hansen.
 
Sognefoged 1Laurits Steffensen.
 
Sognepræst 1Kaj V Skovsted.
 
Soldat 2Christen Jacobsen, Joseph.
 
Souschef i børnehave 1Helga V S Eriksen.
 
Stationsforstander 1Federik F Clement.
 
Stepping 1Aase S Madsen.
 
Strandfoged 2Christen Pedersen, Erik Eriksen.
 
Stud. Polyt 1Jørgen O Eriksen.
 
Syerske 1Karen Jacobsdatter.
 
Sygehjælper 1Mathilde Nielsen.
 
Sygeplejerske 5Charlotte J Jensen, Elisabeth A Dam, Eva G Jensen, Helle Snitlejer, Inger Reinholdt.
 
Synsmand 5Erik Eriksen, Erik Petersen, Hans S Hansen, Mads N Madsen, Mads Nissen.
 
Sættemand i Brandsbøl 2Hans J Dæmning, Mathias Petersen.
 
Sættemand i Elsmark 2Johan Jessen, Niels Petersen.
 
Sættemand i Havnbjerg 2Mathias M Johansen, Rasmus Petersen.
 
Sættemand i Holmskov 1Jørgen J Greisbjerg.
 
Sættemand i Lavensby 3Christen Hansen, Jes Christensen, Jes K Jessen.
 
Sættemand i Pøl 1Christen Jørgensen.
 
Sømand 2Jes Eriksen, Jørgen Hansen.
 

 
Taxi-chauffør 1Jørgen Petersen.
 
Teolog 1Friz Hansen.
 
Tjenestekarl 5Anders Jensen, Christen J Dige, Christen Mikkelsen, Mogens Pedersen, Nis Jørgensen.
 
Tjenestepige 1Kirsten Nielsdatter.
 
Toldassistent 1Troels S Eriksen.
 
Tolvmand 3Erik Petersen, Johan Mathiesen, Mads Nissen.
 
Tækker 1Jens S Nielsen.
 
Tømmermester 1Jens P Olsen.
 
Tømrer 3Folmer A Dam, Niels Rasmussen, Rasmus Poulsen.
 

 
Udbygger 1Hans P Larsen.
 
Udvalgssekretær for Vanløse Lokaludvalg 1Tina L Olsen.
 
Ugift 4Christen Christensen, Christen Johansen, Christen C Møller, Jørgen Ottesen.
 

 
Vejmand 1Christian L Sørensen.
 
Vekselerer 1Jørgen Hansen.
 
Viceforstander 1Erik Eriksen.
 
Viceskoleinspektør 1Frederik Skovmand-Jørgensen.
 
Vognmand 1Asger Skovmand-Jørgensen.
 
Væver 2Ole Jacobsen, Rasmus Madsen.
 
Væver i Nordborg 1Otto Ottesen.
 

 
Økonom 1Thorkild Eriksen.
 
Økonoma 1Agnete A Dam.