Levetidsoversigt
LevetidAntalPersoner
0-4 238Anders Hansen, Anders Hansen, Anders Mattisen, Anders Mattisen, Anders Nielsen, Andres Jørgensen, Ane M Frandsdatter, Ane M Skovmand, Ane M Andersen, Ane M Nielsen, Ane M Nielsen, Ane M Skovmand, Ane Mattisdatter, Ane Mattisdatter, Ane Olsdatter, Anna Christensdatter, Anna Johansdatter, Anna Johansdatter, Anna C Eriksen, Anna Eriksen, Anna Jensdatter, Anna M Christensdatter, Anna R Wibe, Anna T Folkmann, Anne C Wibe, Anne Christensdatter, Anne D Mortensdatter, Anne J Loft, Anne Jensdatter, Anne K Eriksen, Anne K Enevoldsdatter, Anne Larsdatter, Anne M Eriksen, Anne M M Spangsberg, Anne M Stephansen, Anne Nielsdatter, Anne Sørensdatter, Berthel Jacobsen, Birgitte M Nielsdatter, Birgitte Nielsdatter, Birthe Sørensdatter, Bodil Olsdatter, Cathrin E Hansen, Cathrine Stephansen, Chresten Larsen, Christen Christensen, Christen Christensen, Christen Christensen, Christen Petersen, Christen Andersen, Christen H Eriksen, Christen H Eriksen, Christen Hansen, Christen Jensen, Christen Larsen, Christen Nielsen, Christen Nielsen, Christen Pedersen, Christensdatter, Christensen, Christian J Jessen, Christian Nielsen, Christian Petersen, Christiansdatter, Cidsel Knudsdatter, Cæcilie K Christensen, Dagny K Jensen, Dorothea Ottesen, Dorte Jensdatter, Dorthe Christiansdatter, Dorthe Hansdatter, Dorthea Lassdatter, Edel Jensdatter, Edwart Andersen, Ellise Andersdatter, Else Christensdatter, Elsebe Christensdatter, Emilie M S Liisborg, Enevold Frandsen, Enevold Nielsen, Erichsen Kohlhammer, Erik Petersen, Ferdinand M Landberg, Frands Jensen, Frands Jensen, Frands Mikkelsen, Freja Josephsen, Gertrud Jørgensdatter, Hans Christensen, Hans C Eriksen, Hans C Laursen, Hans C Laursen, Hans Hansen, Hans J Wibe, Hans J Jensen, Hans J Skovmand, Hans Jørgensen, Hans M Hansen, Hans Olsen, Hans P Rasmussen, Hans P Bonde, Hans Thomsen, Hansdatter, Hansen Wibe, Hansen Wibe, Iver Nielsen, Jacob H Wibe, Jacob Olsen, Jens Christensen, Jens C Christensen, Jens C Frandsen, Jens Frandsen, Jens Hansen, Jens Jacobsen, Jens J Loft, Jens Jeppesen, Jens Jeppesen, Jens Nielsen, Jens Nielsen, Jens Nielsen, Jens Poulsen, Jes H Eriksen, Jes Jørgensen, Johan Mattisen, Johan Nielsen, Johanne Iversdatter, Johannes Sørensen, Josephsdatter, Jørgen Andersen, Jørgen Mattisen, Jørgen Rasmussen, Jørgen Steffensen, Jørgen T Folkmann, Karen Thomasdatter, Karen Christiansdatter, Karen Jørgensdatter, Karen M Jørgensdatter, Karen R Wibe, Karen Sørensdatter, Kirsten Nielsdatter, Kirsten Andersdatter, Kirsten Hansdatter, Kirsten Hansdatter, Kirsten Malthesdatter, Kirsten Nielsdatter, Kirsten Poulsen, Kirsten Poulsen, Kirsten Sørensdatter, Kirstine M Frandsen, Lambert Hansen, Lambert Hansen, Lambert Hansen, Lambert Sørensen, Landberg, Lars Andersen, Lauritz J Basse, Lene Dynesdatter, Mads Jacobsen, Mads Jensen, Mads Mattisen, Mads Nielsen, Mads Poulsen, Magdalene J T Josephsen, Malene Eriksen, Maren Christensdatter, Maren Jørgensdatter, Maren Jørgensdatter, Maren Hansdatter, Maren Poulsen, Maren Poulsen, Maren Thomasdatter, Margrethe J Wibe, Maria Jacobsdatter, Marie K Frandsen, Marie Nielsen, Marine Dinesdatter, Marines Dinesdatter, Mathias Nielsen, Mette Dinesdatter, Mette Eriksen, Mette Jacobsen, Michael Hansen, Michel Hansen, Morten Frandsen, Morten H Wibe, Morten Hansen, Niels C Reinath, Niels Laursen, Niels Michelsen, Niels Mortensen, Niels Rasmussen, Nielsdatter, Nielsdatter, Nielsen, Nis Johansen, Peder Andersen, Peder Christensen, Peder Christensen, Peder Frandsen, Peder Frandsen, Peder Frandsen, Peder Frandsen, Peder J Skovmand, Peder Laursen, Peder Nielsen, Peder Pedersen, Peder Stephansen, Peder Sørensen, Peder Sørensen, Peder Sørensen, Peder Sørensen, Pedersdatter, Pedersen, Pedersen, Peter H Bonde, Petra M F Landberg, Poul Ottesen, Rasmus Frandsen, Rasmus Frandsen, Rasmus Hansen, Rasmus Hansen, Rasmus J Wibe, Rasmus Jensen, Rasmus Mortensen, Seine Michelsdatter, Sidsel Laursdatter, Soren Knudsen, Stephan Andersen, Stephan Olsen, Svend Nielsen, Synnet Johansdatter, Søren C Pedersen, Søren Hansen, Søren Hansen, Søren Jørgensen, Thomas Jepsen, Thomas Sørensen, Voldborg Nielsdatter.
 
5-9 33Abrent Hansen, Anne Thomasdatter, Apelone Pedersdatter, Christen Thomsen, Christine Petersdatter, Dorthe Christiansdatter, Edel Willadsen, Hans Madsen, Hans Malthesen, Hans Wibe, Ingeborg Friderichsdatter, Jens Hansen, Jens Jensen, Johanne M Landberg, Jørgen Larsen, Karen R Wibe, Kirsten T Folkmann, Kirstine M Frandsen, Mads Poulsen, Maren Jepsdatter, Maren Jacobsdatter, Maren Jacobsdatter, Maria Olsdatter, Mette Madsdatter, Morten Andersen, Niels Mortensen, Niels Olufsen, Niels, Peder Svendsen, Peter C Bonde, Rasmus Jensen, Rasmus R Nørgaard, Rudolph F J Bang.
 
10-14 28Ann Jørgensdatter, Anne C R Wibe, Anne E Jepsen, Appolone Knudsdatter, Christen Petersen, Christen Pedersen, Christen P Kryhlmand, Dynes Frandsen, Edel Mortensdatter, Erik H Eriksen, Frands J Hansen, Hans Jacobsen, Jacob Hansen, Jørgen Frandsen, Jørgen Mattisen, Karen Thomasdatter, Lars Jeppesen, Lauritz Jensen, Maren Rasmusdatter, Marie K Frandsen, Morten Frandsen, Niels Christensen, Niels Mortensen, Niels Pedersen, Peder Hansen, Rasmus Jensen, Rasmus Wibe, Sidsel Jensdatter.
 
15-19 22Anne Hansdatter, Anne K Eriksen, Anne Knudsdatter, Christen Christensen, Christen Hansen, Christen Petersen, Dorethea Jensdatter, Dorthe Jacobsdatter, Giertrud Pedersdatter, Hans Enevoldsen, Hans Nicolaisen, Jacob M Josephsen, Jørgen Jørgensen, Mads Madsen, Maren Sørensdatter, Marie Brems, Mette Mortensdatter, Niels Madsen, Peder Jørgensen, Sara Jacobsen, Sigurd Skovmand, Thomas Jepsen.
 
20-24 25Anders Pedersen, Anna Jensdatter, Anne Frandsdatter, Anne Jacobsdatter, Anne M Eriksen, Anne Sørensdatter, Appolone Pedersdatter, Birthe M Christensdatter, Bodild Rasmussen, Christen Christensen, Dorthea Hansdatter, Enevold Christensen, Gunder Dynesdatter, Gunder Petersdatter, Hans C Eriksen, Jens Jensen, Jørgen H Skovmand, Karen J Wibe, Kirsten Nielsdatter, Kirsten H Mathiesdatter, Lara Hansen, Lars Nielsen, Marie Landberg, Niels Lambertsen, Simon Madsen.
 
25-29 40Anna Ottosdatter, Anna C Hindrichsdatter, Anna C J Schmidt, Anne Christensdatter, Anne K Ottesen, Anne Nielsdatter, Apelone Hansdatter, Bente K Mogensdatter, Birthe Nielsdatter, Christen Lambertsen, Dorthe Jacobsdatter, Edel S Nielsdatter, Eleonore Ottesen, Ellen Sørensdatter, Ellits Sørensen, Elsbe Nielsdatter, Else Hansdatter, Frederik C Andersen, Hans C Eriksen, Hans R Wibe, Jens J Basse, Karen Pedersdatter, Karen, Kirsten Ibsdatter, Maren Christensdatter, Maren Eriksen, Maren Jacobsdatter, Mathias Lauritsen, Mette Madsdatter, Mette Michaelsdatter, Michel Jensen, Niels Larsen, Nis Hansen, Ole Pedersen, Peder J Basse, Sille M Pedersdatter, Svend Nielsen, Søren Hansen, Søren Malthesen, Søren Sørensen.
 
30-34 64Abelone Christensdatter, Andreas P Kryhlmand, Ane Enevoldsdatter, Ane M Andreasdatter, Ane Pedersdatter, Anna Petersdatter, Anna Knudsdatter, Anne Frandsdatter, Anne Jørgensdatter, Anne K Hansen, Anne Olesdatter, Anne Rasmusdatter, Birthe Thomasdatter, Bolde Hansdatter, Chrestine Madsen, Christen Christensen, Dorothea Mathiesen, Else Jensdatter, Ernst Madsen, Hans Petersen, Hans Jespersen, Hans Nielsen, Jacob Andersen, Jens Møller, Jens Nielsen, Johan Jessen, Johanne K Jørgensdatter, Johanne Lauritsdatter, Jørgen J Hansen, Jørgen Jensen, Karen Rasmusdatter, Karen Stephansen, Karen Sørensdatter, Kirsten Christensdatter, Kirsten Christensdatter, Kirstine Poulsdatter, Kristen Pedersen, Lars C Reinat, Lasse P Kam, Laurids P Fogh, Mads Christensen, Mads Pedersen, Magdalene P Post, Maren Hansdatter, Maren H Kjær, Maren K C Brems, Maren Larsdatter, Maren Pedersdatter, Maren Poulsen, Maren, Marie Petersdatter, Marie Larsen, Marie Margrethe, Marike Madsdatter, Mette Hansdatter, Mette Sørensdatter, Michel Laursen, Niels Andersen, Niels P Nielsen, Nis Jensen, Peder Jensen, Peder Madsen, Sidse Andersdatter, Sirild Hansdatter.
 
35-39 64Agnethe Tygesdatter, Anders Christensen, Anders Knudsen, Anders Laursen, Ane M Schmidt, Anna C Hansen, Anna R Wibe, Anne Jensdatter, Anne M Andersdatter, Anne M Pedersdatter, Ansgarius O Josephsen, Birgitte Mortensen, Birthe J Sonne, Bodil Madsdatter, Christen Jepsen, Christiane Rangel, Dorothea M Møller, Elisabeth A Dam, Ellen Hansdatter, Erik Thomsen, Gudrun Christensen, Gunhild Skovmand-Jørgensen, Hans C Bonde, Hans C Brochmann, Hans Nielsen, Hans P Jacobsen, Inger M S Landberg, Jacob Madsen, Jens J Bonde, Jens J Liisborg, Jens Nielsen, Johanne Pedersdatter, Jørgen Petersen, Karen Ottesdatter, Karen Andersdatter, Karen Jespersdatter, Kirsten Hansdatter, Kirsten Hansdatter, Kirsten Nielsdatter, Kirsten Rasmusdatter, Kirsten Sørensdatter, Kirstine Sejersdatter, Lene K Dynesdatter, Lorenz N Hansen, Mads Madsen, Magdalene J Sonne, Maren H Tøjsen, Maren Jensdatter, Maren Jørgensdatter, Maren Michelsdatter, Maren Pedersdatter, Niels C Christensen, Ole Hansen, Ottine C Andersen, Peder Jensen, Peder Olsen, Peder R Wibe, Peter Madsen, Peter Petersen, Sidsel Sørensdatter, Søren H Spangsberg, Søren Madsen, Søren N Madsen, Sørine Sørensen.
 
40-44 75Ane K Pedersdatter, Ane Lambertsen, Anna Christensdatter, Anna Jensdatter, Anna Lauritsdatter, Anna Petersdatter, Anna Jensdatter, Anna K Eriksen, Anna, Anne Poulsdatter, Anne C Rasmusdatter, Anne Hansdatter, Birthe Lambertsdatter, Carl J Landberg, Cathrine Jørgensdatter, Chresten H Spangsberg, Chresten N Tørholm, Christen Hansen, Christen Mortensen, Christian C Lassen, Edel Jensdatter, Elenora Johansdatter, Elisabeth Andersdatter, Ellen K Hansen, Else Pedersdatter, Gertrud S Hansdatter, Hans Jessen, Hans Petersen, Hans Andersen, Hans Andersen, Hans Hansen, Hans Jensen, Hans Jørgensen, Hans Lambertsen, Hans M Jensen, Inger Nielsdatter, Jens Christensen, Jep Thomsen, Johanne Larsdatter, Jørgen J Skovmand, Karen Jacobsdatter, Karen Jensdatter, Karen Jensdatter, Karl Jacobsen, Karl Andersen, Kirsten Christensdatter, Kirsten Eriksdatter, Kirsten Nicolaisdatter, Kirsten Pedersdatter, Mads J Madsen, Mads Rasmussen, Magdalene T Trane, Maren Jepsdatter, Maren Petersdatter, Maren Andersdatter, Maren Rasmusdatter, Margrethe Christensdatter, Maria S Hansen, Marie K A Juul, Marike Jørgensdatter, Martha Rasmusdatter, Morten Frandsen, Morten Hansen, Niels Jensen, Niels Pedersen, Nis Petersen, Peder Rasmussen, Peder Sørensen, Peter Petersen, Sara Hansen, Søren Hansen, Søren N Øle, Thomas Petersen, Trine M Møller, Use Mortensdatter.
 
45-49 70Andreas P Reinholdt, Anna Christensdatter, Anna Christensdatter, Anna Christensdatter, Anna Hansdatter, Anna C Jørgensdatter, Anna K Hanses, Anne C Jørgensdatter, Anne C Loft, Anne E Otzen, Anne M Hansen, Bartoline C Thomasen, Bertel Nielsen, Christen Christensen, Christen C Bonde, Christen Jensen, Christen Pedersen, Christen P Dominicussen, Christian J Liisborg, Clemen E A Juul, Edel Nielsdatter, Ellen Jepsdatter, Ellen Thomasdatter, Ellen Nisdatter, Emma P Liisborg, Enevold Knudsen, Frands Mortensen, Frederik Clausen, Gerda Skovmand, Grethe B Olsen, Hans J S Basse, Ingeborg Øbersdatter, Jens Hansen, Jes Johansen, Jes P Møller, Johan Lauritzen, Johanne Iversdatter, Jørgen C Maj, Karen Larsdatter, Karen M Andersdatter, Karen P Hartwig, Karen Sørensdatter, Karen Thomasdatter, Kirsten Nisdatter, Mads N Hansen, Maren Thomasdatter, Maren Bennedsen, Maren Hansdatter, Maren Sørensen, Margaretha Christensdatter, Margaretha M Petersen, Mette M Christensdatter, Mette Nielsdatter, Morten C Wibe, Nanda M S Madsen, Nicolai Larsen, Niels Christensen, Niels Jensen, Nis Ottesen, Otto Christensen, Peder Christensen, Peder Nielsen, Peter Hansen, Peter R Steg, Rasmus Jensen, Sidsel Pedersen, Søren E Nielsen, Søren Frandsen, Søren R Loft, Thomas P Kelsen.
 
50-54 100Anders Nielsen, Ane M Jensdatter, Anna Jørgensdatter, Anna C Jacobsen, Anna Eriksen, Anna Jensen, Anna M Jørgensdatter, Anna M Christensen, Anna M Jesdatter, Anna M Petersen, Anne Christensdatter, Anne E Ottesen, Anne Hansdatter, Apelone Sørensdatter, Chresten Nielssøn, Christen S Nielsen, Christen Christensen, Christen Sandersen, Christian Andersen, Christian P Friis, Dorthé Hansen, Dorthe Laursdatter, Dorthe Mortensdatter, Elenore E Nissen, Else Hansdatter, Falline M Sørensen, Frands Jørgensen, Gertrud J Steg, Hans Thomsen, Hans S Hansen, Hans C Petersen, Hans H Lykke, Hans Hansen, Hans Jensen, Hans Jensen, Henrik H Eriksen, Inger C Mogensdatter, Jacob Gabrielsen, Jens Jørgensen, Jens Berildsen, Jens C Loft, Jens Frandsen, Jens Hansen, Jens I Landberg, Jens J Sonne, Jens Pedersen, Jep Jensen, Johan H Pape, Jørgen J Smed, Jørgen Larsen, Karen A M Olsen, Karen Clausdatter, Karen Hansdatter, Karen Madsdatter, Karen Mortensdatter, Karen Peersdatter, Karen Sørensdatter, Kirsten I Olsen, Kirsten N Loft, Lars M Sten, Lars Olsen, Lauritz Jensen, Lene Mikkelsdatter, Mads Christensen, Maren Jeppesdatter, Maren Christensdatter, Maren Christensdatter, Maren Hansdatter, Maren Lauritsdatter, Marianne Mikkelsdatter, Mathias Nissen, Matthias P Jacobsen, Matz Poulsen, Mette Christensdatter, Mette Frandsdatter, Mikkel C Loft, Mikkel Jacobsen, Niels Jensen, Nis K Christiansen, Nis N Mathiesen, Ole Jeppesen, Otto J Ottesen, Peder Andersen, Peder Christensen, Peder Frandsen, Peder Jensen, Peder N Loft, Peder Pedersen, Peter Jørgensen, Poul J Sonne, Rasmus Rasmussen, Rasmus C Loft, Rasmus K Rasmussen, Rasmus Nielsen, Rebekka H Pape, Sidsel Frandsdatter, Simon Andersen, Søren Jørgensen, Thomas Andersen, Thomas Nielsen.
 
55-59 117Anders A Juul, Anders Christensen, Anders P Sommer, Anders Pedersen, Ane E Petersdatter, Ane Madsdatter, Ane S Jensdatter, Ane S Johansdatter, Ane Sørensen, Anna Ottesen, Anna Petersdatter, Anna Johansdatter, Anna Sørensdatter, Anne Hansdatter, Anne Nielsdatter, Anne Sørensdatter, Barbara Mathiasdatter, Bertha Pedersdatter, Birthe C Jørgensdatter, Chresten Dominicussen, Christen Jensen, Christen Olsen, Christine S Jørgensen, Claus Hansen, Dorthe Chrestensdatter, Dorthe Hansdatter, Edel Madsdatter, Ellen Petersdatter, Ellen Hansdatter, Erling S Madsen, Friz Hansen, Gudberg Rasmussen, Hans Hansen, Hans Jensen, Hans Ø Nielsen, Hans Christiansen, Hans Hansen, Hans Jensen, Hans J Dæmning, Hans Jørgensen, Hans Mikkelsen, Hans Sørensen, Helene E Petersdatter, Herluf Skovmand-Jørgensen, Ingeborg Stephansen, Ivar Nielsen, Jacob L Jepsen, Jens Christensen, Jens C Pedersen, Jens Hansen, Jens Lauridsen, Jens L Melsen, Jens Madsen, Jens N Loft, Jens Pedersen, Johanne Christensdatter, Jørgen Andersen, Jørgen Christensen, Jørgen Christensen, Jørgen Jørgensen, Jørgen B Jessen, Jørgen Andersen, Jørgen Pedersen, Karen Jensdatter, Karen M Pedersdatter, Karen M Christensen, Karen Pedersen, Katrine Eriksen, Kirsten C Spangsberg, Kirsten Jacobsdatter, Kirsten Madsdatter, Kirsten Pedersdatter, Lambert Willadsen, Lars P Bang, Laurits Johansen, Mads Nielsen, Mads Sørensen, Maren Jensdatter, Maren Nielsdatter, Maren Nissen, Maren Thomasdatter, Maren Christensdatter, Maren Frandsdatter, Maren Hansdatter, Maren K Madsdatter, Maren Nielsdatter, Maren Petersen, Maren Steffensen, Maren Svendsdatter, Maren, Margrethe Trenckner, Michael N Loft, Morten H Spangsberg, Niels Petersen, Niels Hansen, Niels Sørensen, Nils Andersen, Otte Jørgensen, Otto Thomsen, Otto Jørgensen, Peder Eriksen, Peder Nissen, Peder Pedersen, Peder Sørensen, Peter Thomsen, Sidse Olsdatter, Sidse Pedersdatter, Sidsel Madsdatter, Signe Rasmusdatter, Sofie Eriksen, Sophie L Sten, Stephan Stephansen, Svend Pedersen, Søren Jacobsen, Søren Nielsen, Søren Pedersen, Thomas Folkman.
 
60-64 129Abelone Clausdatter, Abelone Hansdatter, Anders Madsen, Anders Olsen, Anders P Christensen, Anders Rasmussen, Ane Jørgensdatter, Ane Michelsdatter, Ane Nielsdatter, Anna Abraham, Anna Petersdatter, Anna C Christensdatter, Anna Larsdatter, Anne Hansdatter, Anne Jensdatter, Anne Jensdatter, Anne M Petersdatter, Anne Pedersdatter, Anne Pedersdatter, Anne Poulsdatter, Astrid M Jørgensen, Bent J Olsen, Berith Nielsdatter, Birgitte D Ibsdatter, Birthe Lambertsdatter, Birthe Mikkelsdatter, Birthe Skovmand-Jørgensen, Cathrine E J Bonde, Cathrine Eriksen, Chresten Sørensen, Chrestian Hansen, Christen Hansen, Christen Lauritzen, Christen Thomsen, Christen Thomsen, Christen Jensen, Christen Jørgensen, Christen Madsen, Christian C Lassen, Dorthe Christensdatter, Eleonora Friderichsdatter, Elisabeth J Sonne, Else A Juul, Else Olsen, Erik C Bonde, Frands Pedersen, Frederik Jørgensen, Gjertrud Madsdatter, Gundil Frandsdatter, Hans Hansen, Hans S Nielsen, Hans Frederiksen, Hans H Tøjsen, Hans H Weiss, Hans Jensen, Hans Jepsen, Hans Johansen, Hans L Jepsen, Ingeborg Jenses, Ingeborg, Inger M Pedersdatter, Iver Nielsen, Jacob C Basse, Jacob Sørensen, Jens Hansen, Jens A Juul, Jens Frandsen, Jens Hansen, Jens Hansen, Jens Nielsen, Jens Nielsen, Jens P Sørensen, Jens P Olsen, Jens Poulsen, Jep Thomsen, Johanne Clausdatter, Johanne Eriksdatter, Jørgen Eriksen, Jørgen Hansen, Jørgen Madsen, Jørgen Nielsen, Jørgen Nielsen, Jørgen T Folkmann, Karen Hansdatter, Karen Jørgensdatter, Karen P Loft, Katrine M Hansdatter, Kirsten Poulsdatter, Kirsten Enevoldsdatter, Kirsten Mikkelsdatter, Kirsten Sørensdatter, Kirsten Sørensdatter, Kirstine Christensdatter, Kjerstin Nicolaisdatter, Knud Olsen, Laurits L Jepsen, Laust Hansen, Lauts Thøstesen, Mads Hansen, Mads Thomsen, Maren Jensdatter, Maren Jeppesdatter, Maren Jørgensdatter, Maren Nielsdatter, Maren Thomasdatter, Margrethe Poulsen, Marie, Mette Johansdatter, Mette J Nielsdatter, Niels Iversen, Niels Andersen, Niels C Spangsberg, Niels H Spangsbjerg, Niels Thomsen, Otto Jepsen, Peder Christensen, Peder Madsen, Peter Lorenzen, Rasmine Frandsen, Rasmus Poulsen, Stefan Olsen, Stephan Stephansen, Søren E Nielsen, Søren Nielsen, Søren Nielsen, Thomas Jepsen, Thomas Sørensen, Thora Skovmand-Jørgensen, Tove.
 
65-69 176Anders J Juul, Anders Jørgensen, Anders Pedersen, Ane Christensdatter, Ane Jacobsdatter, Ane K M Wibe, Ane M Sorensen, Ane Pedersdatter, Anna Johansen, Anna Nielsdatter, Anna Nissen, Anna Petersdatter, Anna L Christensdatter, Anna C Eriksen, Anna K Simonsen, Anna Madsdatter, Anna M Hansen, Anna M Andresen, Anna M Jensdatter, Anna M P Aagesen, Anna Pedersdatter, Anne Christensdatter, Anne K Christiansen, Anne M Eriksen, Anne M S Loft, Anne Pedersdatter, Anne Pedersdatter, Anne Sørensdatter, Anne Sørensdatter, Asger Skovmand-Jørgensen, Bent Thomsen, Berte Mortensdatter, Birgitta Jensdatter, Bodil Albrectsdatter, Bruno Birkholm, Catharina M Nissen, Chresten Olsen, Chrestian P Petersen, Chrestian H Bonde, Chrestine Abraham, Christen Jørgensen, Christen Petersen, Christen Thomsen, Christen H Lykke, Christen Lauridsen, Christen P Spangsberg, Christian Hansen, Christian Pedersen, Claus M Wibe, Dorothea C Hansen, Dorthe Hansdatter, Dorthe Lambertsdatter, Dorthe Nielsdatter, Dorthe Nielsdatter, Dorthea S Struck, Edel Sørensdatter, Eleonora Petersdatter, Elisabeth Skovmand, Ellen Jensen, Ellen Petersdatter, Ellen Kristensdatter, Else Christensdatter, Elsebeth Nisdatter, Enevold Nielsen, Gothard Sørensen, Hans Christensen, Hans Jensen, Hans Jensen, Hans Knudsen, Hans M Wibe, Hans N Pedersen, Hans S Jensen, Heinrich G Petersen, Hinrich Petersen, Inger L Jensen, Inger Nielsdatter, Jacob Jørgensen, Jacob M Wibe, Jens C Spangsberg, Jens C Jørgensen, Jens Clausen, Jens Josephsen, Jens P F Jensen, Jens Svendsen, Jeppe S Christensen, Jeppe Jørgensen, Johan Ottesen, Johan Mathiesen, Johane Rasmusdatter, Johanne Pedersdatter, Jørgen Eriksen, Jørgen J Nielsen, Jørgen Otzen, Jørgen P Grau, Karen Jacobsdatter, Karen Jensdatter, Karen Jensdatter, Karen Nielsdatter, Karen Otzen, Karen Pedersdatter, Karen Rasmusdatter, Katrine Chrestensen, Kirsten Johansen, Kirsten S Nielsdatter, Kirsten Andersdatter, Kirsten Christensdatter, Kirsten C Maj, Kirsten Hansdatter, Kirsten M Petersen, Kirsten Nielsdatter, Kirsten Olsdatter, Kirstine Hansdatter, Kristen Jeppesen, Lambert Hansen, Lars C Toft, Lars Nicolaisen, Lars Nielsen, Laurits J Melsen, Maren Lauritsdatter, Maren Enevoldsdatter, Maren Jensdatter, Maren J Sonne, Maren Nielsdatter, Maren Pedersdatter, Maren Steffensdatter, Margrethe M Christensdatter, Margrethe J Sonne, Margrethe T Folkmann, Marie E J Maj, Mathias M Johansen, Mathis Johansen, Mette Henriksdatter, Mette Sørensdatter, Morten Sørensen, Morten Jensen, Morten P Spangsberg, Morten Sørensen, Niels C Dam, Niels Christensen, Niels Christensen, Niels Jacobsen, Niels Jørgensen, Niels Madsen, Niels Madsen, Niels P Andersen, Nis Friderichsen, Ole Stephansen, Otto Petersen, Peder C Brems, Peder Christensen, Peder Hansen, Peder Jensen, Peder Madsen, Peder M A Juul, Peder Pedersen, Peter Nissen, Peter Petersen, Peter C Møller, Peter H Bonde, Peter J Møller, Peter J Kryhlmand, Peter J Aagesen, Paaske Rasmussen, Rasmus Petersen, Rasmus Madsen, Rasmus P Enevoldsen, Sidsel Knudsdatter, Simon Frandsen, Sophie Nielsdatter, Søren Christensen, Søren C Nielsen, Søren Nielsen, Søren Pedersen, Thøre Petersdatter, Uffe Skovmand, Willads Hansen.
 
70-74 202Abelone Hansdatter, Alfhild Skovmand, Anders Bundgaard, Anders C Brems, Anders Hansen, Anders Jensen, Ane H A Juul, Ane Jensdatter, Ane Nielsdatter, Anker Eriksen, Anna Jepsen, Anna C Jepsen, Anna E Dierichsdatter, Anne Thomasdatter, Anne Christensdatter, Anne J Kofoed, Anne K Hansen, Anne Rasmusdatter, Anne S C Møller, Anne S Jensdatter, Barbara Mathiasdatter, Berthe Nilsdatter, Birthe Pedersdatter, Cathrine E Christens, Christen Christensen, Christen Johansen, Christen C Dahl, Christen J Maj, Christen Laursen, Christen Pedersen, Christen Sørensen, Christen T Jepsen, Diedrich Matzen, Dorthe Christensdatter, Dorthe Jacobsdatter, Dorthe Sørensdatter, Dynes Christensen, Edel Hansdatter, Edel Madsdatter, Edith, Elisabeth K Jensdatter, Ellen Christensdatter, Ellen Jepsdatter, Ellen Petersdatter, Ellen E Eriksen, Ellen Jørgensdatter, Ellen Madsdatter, Ellen Stephansen, Else Jensdatter, Erik Pedersen, Erik Petersen, Erik Skovmand, Frands Pedersen, Friderich Clausen, Fridlev Skovmand, Gjertrud Pedersdatter, Gustav Nielsen, Hans Jørgensen, Hans V Hansen, Hans C Spangsberg, Hans C Eriksen, Hans C Eriksen, Hans C Bonde, Hans C Christensen, Hans Clausen, Hans Eriksen, Hans H Lind, Hans Hansen, Hans Hansen, Hans J Wibe, Hans Malthesen, Hans Nielsen, Hans Olsen, Hans P Kristensen, Hans Pedersen, Hans Pedersen, Hans P Abraham, Hans P Hansen, Hans P Hanssen, Hans P L Hansen, Helene C C Brems, Helge Skovmand, Henrik Eriksen, Henrik Petersen, Ide S Rodrigues, Ingeborg Jeppesdatter, Ingeborg Sørensdatter, Inger M Sørensen, Jacob Josephsen, Jacob K Hansen, Jacob R Wibe, Jacob Sørensen, Jakob C Madsen, Jens S Christensen, Jens Andersen, Jens Bentsen, Jens Jensen, Jens L Sten, Jens Larsen, Jens Madsen, Jens Nielsen, Johanne Eriksdatter, Johanne K Nielsdatter, Jørgen Andersen, Jørgen Christensen, Jørgen Hansen, Jørgen Hansen, Jørgen M Andersen, Jørgen O Sonne, Jørgen P Jørgensen, Karen Sørensdatter, Karen A N Josephsen, Karen Jensdatter, Karen Jeppedatter, Karen Lambertsdatter, Karen Madsdatter, Karen M Jørgensdatter, Karen Skovmand, Karen Willadsen, Katrine M Krogh, Kirsten Christensdatter, Kirsten Hansdatter, Kirsten Iversdatter, Kirsten Jensdatter, Kirsten Poulsdatter, Kirsten Rasmusdatter, Kirstine M Leerberg, Kristen H Skovmand, Kristian Larsen, Laurids Jepsen, Laurits Lauritsen, Lauritz Jepsen, Laust N Ugelvig, Mads N Christensen, Mads N Madsen, Marcus Rasmussen, Maren C Bonde, Maren Hansdatter, Maren Jeppesdatter, Maren Johnsdatter, Maren K Andersdatter, Maren Pedersdatter, Maren Sørensdatter, Margrethe Petersdatter, Margrethe Jørgensdatter, Maria Christensdatter, Maria Hansdatter, Marike Jørgensdatter, Martha Herlufsdatter, Martha J Wibe, Mette C C Møller, Mette M Enevoldsdatter, Mette Rasmusdatter, Mette Sørensdatter, Morten H Wibe, Nicolai Jørgensen, Niels Folmersen, Niels K Jensen, Niels Lambertsen, Niels Lauridsen, Niels Madsen, Niels Mikkelsen, Niels Pedersen, Niels Pedersen, Nis Ottesen, Nis Madsen, Ole Christensen, Ole Hansen, Ole J Sonne, Ole Nielsen, Oluf Michelsen, Otto Wildt, Peder C Spangsberg, Peder Christensen, Peder Hemmingsen, Peder L Bang, Peder Madsen, Peder Mogensen, Peder N Loft, Peder Nielsen, Peder Pedersen, Peder Stephansen, Peter C Bonde, Peter P Thomsen, Peter Schvarts, Rasmus Christensen, Rasmus Knudsen, Rasmus Rasmussen, Sidse M Olsen, Signe Pedersdatter, Sofie Jensdatter, Stephen Nielsen, Søren S Jensen, Søren C Spangsberg, Søren Hansen, Thomas Christensen, Thomas Jepsen, Thomas Madsen, Thøre Christensdatter, Verner K Juhl, Aage Jørgensen, Åge Olsen.
 
75-79 204Abelone Hansdatter, Anders Jørgensen, Anders Mortensen, Ane S Madsdatter, Ane K Enevoldsdatter, Ane M Hansdatter, Ane M Jensdatter, Ane M Christensdatter, Ane M Enevoldsdatter, Ane M Jensdatter, Ane M Rasmusdatter, Ane Sørensdatter, Anna Christensdatter, Anna Johansdatter, Anna E Petersdatter, Anna Jepsen, Anne C Christensen, Anne Christensdatter, Anne D Hansdatter, Anne E Ødbergsdatter, Anne J Loft, Anne Jensdatter, Anne K Grau, Anne K P Kierulf, Anne Lambertsdatter, Anne M Bonde, Anne M Eriksen, Anne M Jensdatter, Anne M Madzdatter, Anne M Petersdatter, Anne Mortensdatter, Anne Otzen, Astrid Skovmand-Jørgensen, Bent Jensen, Birthe Ditlevsdatter, Bodil Clausdatter, Catharina Sanders, Charlotte S Johansdatter, Chresten Gregersen, Chrestence Pedersdatter, Christen Christensen, Christen Johansen, Christen Rasmussen, Christen C Brems, Christen C Loft, Christen C Møller, Christen C Møller, Christen Christensen, Christen H Nissen, Christen Jørgensen, Christen N Ugelvig, Christen Olufsen, Christen Pedersen, Dorothea S Chrestensen, Dorthe Thomasdatter, Dorthea H Lassen, Dorthea Madsdatter, Dorthea M Josephsdatter, Edel Chrestensdatter, Elenora Mathiesen, Elisabeth Stephansdatter, Ellen Gudbersdatter, Ellen Ipsdatter, Ellen M Nicolaisdatter, Ellen, Elsbeth Petersdatter, Erik B Petersen, Erik Eriksen, Erik Eriksen, Erik Petersen, Frands Sørensen, Frederik M Schmidt, Frederik Skovmand-Jørgensen, Hans Christensen, Hans J Andresen, Hans K Eriksen, Hans M Jepsen, Hans M Spangsberg, Hans Pedersen, Hans P Abraham, Hans Sørensen, Helene C Nissen, Helene Eriksen, Helene L Iversen, Helga M Malmberg, Henrik Hansen, Herluf Jensen, Ingeborg Skovmand-Jørgensen, Ingefred Skovmand, Inger M Larsdatter, Ingrid Eriksen, Ingvard B Andersen, Jacob Isaachsen, Jacob P Pedersen, Jacob R Wibe, Jacob T Folkmann, Jens Christensen, Jens Hansen, Jens Hansen, Jens Jensen, Jens J Jørgensen, Jens Lambertsen, Jens Nielsen, Jens Pedersen, Jens Pedersen, Jeppe N Kyk, Jes Hansen, Johan Johansen, Johan Lauritsen, Johann Nissen, Johanne Madsdatter, Johanne Svendsdatter, Johannes C Landberg, Josef Sørensen, Joseph Thomsen, Jørgen Christensen, Jørgen Grau, Jørgen Christensen, Jørgen Christensen, Jørgen E Petersen, Jørgen Eriksen, Jørgen J Bladt, Karen Hansen, Karen Jensdatter, Karen Jensdatter, Karen M Hansen, Karen M Hansen, Karen Pedersdatter, Karen Sommer, Karen Sørensdatter, Karen Sørensdatter, Kirsten Christensdatter, Kirsten Nisdatter, Kirsten Christensdatter, Kirsten Jensdatter, Kirsten Jensdatter, Kirsten Nielsdatter, Kirsten Nielsdatter, Kirsten Nielsen, Kirsten Pedersdatter, Kirstine S Hansdatter, Kjersten M Hansdatter, Knud S Andersen, Lambert Sørensen, Lars Pedersen, Laurits L Christensen, Laurs N Rørkjær, Mads Christensen, Mads Eriksen, Mads H Christensen, Mads Sørensen, Malthe Hansen, Maren Christensen, Maren Thomasdatter, Maren Christensdatter, Maren Eskildsdatter, Maren Frandsdatter, Maren Hansdatter, Maren J Loft, Maren Jensdatter, Maren Jørgensdatter, Maren Malthesdatter, Maren N Loft, Maren Nielsdatter, Maren Nielsdatter, Margrethe Nielsdatter, Maricke Christensdatter, Mathias Nielsen, Mette Christensdatter, Mette Nielsdatter, Mette Sørensdatter, Mikkel Laursen, Niels K Olufsen, Niels Laursen, Niels O Jensen, Niels Pedersen, Niels Pedersen, Ole Jacobsen, Oline M Christensen, Oluf Olsen, Peder Enevoldsen, Peder Hansen, Peder Larsen, Peder M Olsen, Peter M Petersen, Peter H Abraham, Peter J Kolmos, Peter Madsen, Poul Madsen, Poul Jensen, Ragnhild, Rasmus J Wibe, Regnar Skovmand, Roar Skovmand, Sidse Olsdatter, Sophia Christensdatter, Svend Christensen, Synnet Christensdatter, Søren C Christensen, Søren Mortensen, Søren Thomsen, Thomas Josephsen, Thomas Mogensen, Willatz Hansen.
 
80-84 166Abelone Madsdatter, Abelone Nielsdatter, Agnethe M Pedersdatter, Anders Jørgensen, Andrea K Asmussen, Andreas H Møller, Ane Jensdatter, Anna Christensdatter, Anna Jørgensdatter, Anna E J Nissen, Anna H Abraham, Anna Jesdatter, Anna K M Reinathsdatter, Anna M Petersdatter, Anna M Schwensen, Anna M Christensdatter, Anna S J Vogt, Anne Christensdatter, Anne E L Jepsen, Anne Jensdatter, Anne K Jørgensen, Anne K Jensdatter, Anne K Mathiesen, Anne M C Bonde, Anne M Aagesen, Anne Nielsdatter, Anne P Landberg, Barbara R Wibe, Charlotte S Mathiasdatter, Chresten Eriksen, Chrestian H Rix, Christen Thomsen, Christen C Dam, Christen Hansen, Christen Pedersen, Christian Hansen, Christian Møller, Christina Petersen, Christine Thomasdatter, Dorothea E Paulsdatter, Dorthe Sørensdatter, Dorthea H Skovmand, Dorthea, Eleonora E Nisdatter, Elisabeth E Nisdatter, Ellen Jørgensdatter, Ellen Nielsdatter, Else G Mogensen, Else K Lambertsen, Erik S Sørensen, Erling Fogh, Frands Jensen, Frederik Jørgensen, Gertrud M M Wibe, Gudmund Skovmand, Gudrun E Andersen, Hans C Skovmand, Hans F Jørgensen, Hans Hansen, Hans Hansen, Hans Jensen, Hans N Hansen, Hans P H Foged, Hans P Hansen, Helga S Jørgensen, Ingeborg Christensdatter, Ingeborg C P M Stefensen, Ingeborg Petersen, Inger M Hansdatter, Jacob Andersen, Jacob Mikkelsen, Jens Christensen, Jens Hansen, Jens S Nielsen, Jens Christensen, Jens Eskildsen, Jens Hansen, Jens J Ingerslev, Jens N Ugelvig, Jens Pedersen, Jep Thomsen, Jes Christensen, Jes K Jessen, Johan Johansen, Johan Christensen, Johanne J Nielsen, Johanne Pedersdatter, Johanne Thomasdatter, Jørgen C Andersen, Jørgen Jacobsen, Jørgen Jensen, Jørgen J Greisbjerg, Jørgen P Kryhlmand, Karen Thomasdatter, Karen Christensdatter, Karen Enevoldsdatter, Karen M Jensdatter, Kirsten H Spangsberg, Kirsten M Olsen, Kirstine H Abraham, Kristine J Landberg, Lambert Madsen, Lars Christensen, Lars Jeppesen, Laurits L Schmidt, Laurits Steffensen, Laurs Madsen, Laurskone, Mads Rasmussen, Mads Steffensen, Magda Jensen, Maren Diedrichsdatter, Maren Petersdatter, Maren Andersdatter, Maren Anthonisdatter, Maren Chrestensdatter, Maren Christensdatter, Maren Christensdatter, Maren E Petersen, Maren Foged, Maren Hansdatter, Maren Jensdatter, Maren Jeppesdatter, Maren Nielsdatter, Maren Nissen, Maren Pedersdatter, Maren Pedersdatter, Maren Pedersdatter, Maren Simonsdatter, Maren Sørensdatter, Martha K M Wibe, Mathias Jensen, Mathias Petersen, Matz Nielsen, Mette Rasmusdatter, Mette Hansdatter, Mette Svendsdatter, Mikkel L Sten, Mogens Knudsen, Morten Bech, Morten J Basse, Niels Hansen, Niels A Steffensen, Niels A A Dam, Niels K Christensen, Niels Larsen, Niels M Loft, Niels Nielsen, Ole Pedersen, Ole S Hyrde, Oluf Christensen, Peder Svendsen, Peter Christensen, Peter Christensen, Peter Petersen, Poul C Bonde, Rasmus H Pihl, Rasmus J Wibe, Rasmus S Loft, Signe C J Wibe, Sigrid Skovmand-Jørgensen, Sophie Petersdatter, Steffen Andersen, Søren Hansen, Thomas Christensen, Thomas Nielsen.
 
85-89 106Ane Jensdatter, Ane Jensdatter, Anna Jørgensdatter, Anna Jørgensdatter, Anna K Jørgensdatter, Anna K Petersdatter, Anna L C Hansen, Anne Chrestensen, Anne K Sarsgaard, Anne M Chrestensen, Anne Olsdatter, Anne Pedersdatter, Anne Rasmusdatter, Anne Sørensdatter, Appelone Thomasen, Appolone Christensdatter, Arne Skovmand, Axel J Olsen, Birthe Jeppesdatter, Birthe Sørensdatter, Birthe Sørensdatter, Chresten Madsen, Christen H Blom, Christen Hansen, Christen Nielsen, Christian Hansen, Christian P Kryhlmand, Christina Petersdatter, Christine Josephsdatter, Christine Pedersdatter, Dorthe Christensdatter, Elisabeth C Schmidt, Ellen Petersdatter, Ellen Eriksen, Ellen Eriksen, Ellen H Møller, Ellen Jensdatter, Ellen Jensdatter, Ellen Rasmusdatter, Elsbe Christensdatter, Else H Spangsberg, Elsebeth S Madsen, Erik Eriksen, Gudrun Eriksen, Hans Martinussen, Hans Ø Hansen, Hans Christensen, Hans Christensen, Hans C Eriksen, Hans H Schmidt, Hans J Beck, Hans P Olsen, Helene Eriksen, Hendrik L Andersen, Henrik Eriksen, Henrik Nielsen, Ingeborg Nielsdatter, Jacob Jensen, Jacobi M Nielsdatter, Jens Nielsen, Jes Eriksen, Johan Christensen, Juliane M Nielsdatter, Jørgen H Skovmand, Jørgen Hansen, Jørgen Hansen, Jørgen Lauridsen, Jørgen Petersen, Karen Hansdatter, Karen K E Nielsen, Karen Larsdatter, Karen S Jørgensen, Karen Thomasdatter, Karl O Olsen, Kirsten Clemensdatter, Kirstine Jacobsdatter, Kirstine M Nielsen, Mads Frederiksen, Mads Nissen, Mads Thomsen, Madtz Friderichsen, Maren Hansdatter, Maren F Christensen, Maren Nielsdatter, Maren Rasmusdatter, Margrethe Jensdatter, Margrethe Lambertsdatter, Maria C Hansen, Marie Eriksen, Niels B Nielsen, Niels Enevoldsen, Niels Larsen, Niels Svendsen, Niels Willadsen, Nis Thomsen, Nis Jørgensen, Peder C Thomsen, Peder Eskildsen, Peder P Dinesen, Peder Pedersen, Peter Nissen, Peter T Kelsen, Sander Christensen, Syndet Nielsdatter, Søren Jensen, Søren Rasmussen.
 
90-94 42Agnete M Jensen, Anna Eriksen, Anne Nielsdatter, Anne Rasmusdatter, Astrid Jensen, Broder Madsen, Cathrine E Diedrichsdatter, Cecilia K Skovmand, Christen Petersen, Diederich Nissen, Dorthea Madsen, Else, Frederik Iversen, Frederik V Olsen, Gerda S Madsen, Hans Sørensen, Hinderich P Hansen, Holger Skovmand, Inger Dahl, Jens Pedersen, Johanne Andersdatter, Juliane D Nicolaisdatter, Karen Jesdatter, Karen S Nicolaysdatter, Kirsten Christensdatter, Kirsten Nielsdatter, Knud Skovmand, Magda, Maren Mortensdatter, Maren Jensdatter, Maren K Troelsen, Martha Nielsen, Niels O Madsen, Otto Ottesen, Peder C K Nielsen, Peder L Bang, Petrine K Frandsen, Ragna, Sigurd Skovmand, Thomas Nielsen, Thomas Ottesen, Valborg Gudrun.
 
95-99 10Ane M Sørensen, Anne M Nissen, Asger Jensen, Christian D Reinath, Eilif Skovmand, Ester Eriksen, Helene Skovmand, Helge Skovmand, Niels Høgh, Poul R Rasmussen.
 
100-104 4Ane S J Christensen, Frands Rasmussen, Gunhild Skovmand, Margrethe Jensen.